Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

I​. Generelt

 1. Tipico Sportsbook drives af Tipico Co. Ltd. (i det følgende benævnt "Tipico"), en virksomhed grundlagt i overensstemmelse med maltesisk lovgivning og registreret i Malta. Tipico Co. Ltd blev registret den 13. juli 2004 under registreringsnummeret C 34286 med virksomhedsadresse på Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011, Malta. Tipico Co. Ltd. licenseres og reguleres af den maltesiske spillemyndighed (i det følgende benævnt "MGA"), og har derfor, på grundlag af de licenser som den er indehaver af, tilladelse til at udbyde og acceptere væddemål på enhver international begivenhed med et usikkert resultat. Denne licens blev udstedt den 1. marts 2005 med licensnummeret MGA/CL2/180/2004 og forlænget af MGA den 1. marts 2015.
 2. Tipico tilbyder tjenester på sin hjemmeside, der er tilgængelig under domænet tipico.com - hvorved Tipico kan bruge andre landespecifikke domæner til at få adgang til hjemmesiden fra bestemte regioner - (i det følgende benævnt en "hjemmeside") via mobil-/tablet-appen samt via Tipico-netværket af tilknyttede agenter i væddemålsbutikker. [Når disse generelle vilkår og betingelser henviser til hjemmesiden, skal den pågældende forskrift ligeledes gælde for mobil-/tablet-appen.
 3. Alle væddemål, der enten placeres på hjemmesiden eller via en tilknyttet agent, drives, holdes, accepteres, placeres og behandles udelukkende i Malta.
 4. Ved at åbne en konto på hjemmesiden og/eller placere et væddemål på hjemmesiden eller i væddemålsbutikker, der drives af tilknyttede agenter (i det følgende benævnt "tjenester") indgår kunden en juridisk kontrakt med Tipico, der indeholder disse vilkår og betingelser, især, disse generelle vilkår og betingelser.
 5. Tipico forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid. I tilfælde af en ændring vil kunden blive underrettet om de nye betingelser via e-mail til den e-mailadresse, der blev angivet under registrering af hans/hendes konto hos Tipico. Ændringer træder i kraft inden for tredive (30) dage efter at meddelelsen er blevet sendt. I løbet af denne periode kan kunden gøre udtrykkelig og skriftlig indsigelse mod en ændring. Hvis der ikke gøres indsigelse, og kunden fortsætter med at bruge tjenesterne efter at tidsfristen er udløbet, accepterer han/hun at være bundet af de ændrede betingelser. Hvis der gøres indsigelse inden tidsfristen udløber, kan kunden ikke længere bruge tjenesterne. Kunden er ansvarlig for at informere sig selv om de relevante gældende betingelser før indgåelse af en væddemålskontrakt og/eller placering af et væddemål. Tipico anbefaler, at kunder udskriver disse generelle vilkår og betingelser for at undgå misforståelser og tvister i fremtiden.
 6. Det er muligt, at det er forbudt for alle eller nogle beboere i visse lande at få adgang til hjemmesiden. Tipico har ikke til hensigt, at folk, der bor i lande, hvor Tipicos tjenester er ulovlige, bruger hjemmesiden til placering af væddemål eller andre formål. Kunder må kun bruge Tipicos tjenester, hvis de har lov til at gøre det i henhold til gældende lovgivning i det land, hvor tjenesterne anvendes. Tipico giver ingen juridisk rådgivning eller forsikring. Det er kundens eget ansvar til enhver tid at overholde gældende lovbestemmelser og sikre, at han/hun lovligt er berettiget til at bruge tjenesterne uden begrænsning.
 7. Tipico forbeholder sig især ret til, til enhver tid og uden at angive en årsag:
  1. at suspendere individuelle eller alle tjenester;
  2. at afvise ansøgninger om konti;
  3. at blokere eller lukke konti;
  4. at afvise placeringen af individuelle eller alle væddemål;
  5. at begrænse indsatsen på individuelle eller alle væddemål; og/eller
  6. at begrænse indsatsen for individuelle kunder.
 8. Tipico er ikke ansvarlig for transmissionsfejl i forbindelse med væddemålsdata og resultater. Tipico hyrer tredjeparter til sine tjenester, der kontraktmæssigt ligeledes har fraskrevet sig ethvert erstatningsansvar over for Tipico. Derfor, undtagen i tilfælde af ondsindet hensigt eller grov uagtsomhed af Tipico, kan erstatningskrav i intet tilfælde gøres gældende på grund af transmissionsfejl, forsinkelser, misbrug eller manipulation af data under transmission over internettet eller andre fejl under transmissionen af data og resultater.
 9. Kunden er ikke berettiget til at overføre, pantsætte eller på anden måde afhænde tilgodehavender hos Tipico, hverken gratis eller mod betaling.
 10. Medarbejdere hos Tipico, Tipicos associerede selskaber samt alle deres salgspartnere og tilknyttede agenter via Tipico-netværket og deres familiemedlemmer er udelukket fra at bruge tjenesterne.
 11. Tipico kan give afkald på rettigheder indeholdt i de generelle vilkår og betingelser i enkelte tilfælde. Kunden kan ikke give afkald på rettigheder i fremtiden.
 12. Maltesisk lov gælder for alle uenigheder og tvister, der opstår i forbindelse med forretningsforholdet, med undtagelse af referencebestemmelserne i international privatret og CISG (FN's konvention om internationale løsørekøb). Undtaget fra dette lovvalg er de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i forbrugerens bopælsland.
 13. Hvis en af ovenstående eller nedenstående bestemmelser helt eller delvist findes ugyldig, forbliver kontrakten samt eventuelle væddemålskontrakter indgået mellem kunden og Tipico gældende. I det omfang de enkelte bestemmelser findes ugyldige, skal det indhold, der erstatter disse, bestemmes i henhold til de lovmæssige bestemmelser, der kommer så tæt som muligt på de ugyldige klausuler.
 14. I tilfælde af eventuelle tvister mellem den engelske udgave af de generelle vilkår og betingelser og versioner på andre sprog, skal den engelske version have forrang.

II​. Åbning af en konto / Konto

 1. Kunden skal åbne en konto for at få adgang til de tjenester, der tilbydes af Tipico. Ved at åbne en konto erklærer kunden, at han/hun:
  1. har nået myndighedsalderen,
  2. ikke er begrænset i hans/hendes kontraktmæssige kapacitet,
  3. ikke er under juridisk tilsyn,
  4. ikke bruger midler erhvervet gennem kriminelle aktiviteter,
  5. åbner kontoen til personlig brug og ikke har nogen kommercielle hensigter,
  6. ikke har udelukket sig selv fra at placere væddemål,
  7. aldrig er blevet diagnosticeret med problematisk spilleadfærd og ikke har modtaget/modtager behandling for problematisk spilleadfærd, og også at han/hun
  8. er opmærksom på og accepterer Tipicos nuværende vilkår og betingelser.
 2. Kunden accepterer omgående at informere Tipico, hvis:
  1. hans/hendes identitetsoplysninger ændrer sig,
  2. han/hun har mistanke om, at hans/hendes konto er blevet brugt af tredjeparter,
  3. hans/hendes spilleudgifter overstiger hans/hendes finansielle kapacitet,
  4. han/hun bestrider og/eller ansættes i et højt statsligt embede (politisk udsat person),
  5. et kernefamiliemedlem bestrider og/eller ansættes i et højt statsligt embede (politisk udsat person),
  6. han/hun sættes på FN's sanktionsliste,
  7. et kernefamiliemedlem sættes på FN's sanktionsliste.
 3. Kunden er forpligtet til at indsende korrekte oplysninger under registreringen, som omfatter, men ikke er begrænset til, hans/hendes adresse og e-mailadresse. Disse oplysninger skal opdateres i tilfælde af ændringer i afsnittet "Personlige oplysninger" og altid holdes ajourførte. For at kontrollere de tilvejebragte oplysninger, især kundens identitet, forbeholder Tipico sig ret til at anmode om bevis og dokumentation til enhver tid og efter eget valg.
 4. Tipico kan især kræve, at kunden fremlægger aldersbevis under registreringsprocessen og kan gøre åbningen af en konto betinget af, at kunden er mindst 18 år gammel.
 5. Ved åbning af en konto, skal kunden vælge en adgangskode. For at være i overensstemmelse med vores sikkerhedsregler skal adgangskoden bestå af ikke mindre end otte (8) tegn. Den kan indeholde store og små bogstaver, specialtegn og tal. Adgangskoden må ikke ligne andre brugerdata, f.eks. fornavn eller adresse. Vi anbefaler, at kunder opdaterer deres adgangskoder regelmæssigt.
 6. Kunder accepterer, at holde deres adgangskoder hemmelige til enhver tid og sikre, at de ikke kendes eller bruges af tredjeparter. Tipico er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som kunderne måtte pådrage sig som følge af uautoriseret brug eller misbrug af deres loginoplysninger.
 7. Hvis en konto åbnes og bruges i strid med betingelserne angivet i afsnittene A.II.1 and A.II.2, er Tipico berettiget til at tilbageholde midlerne og annullere eventuelle placerede væddemål, eller en juridisk myndighed i den maltesiske regering er berettiget til at konfiskere midlerne på den pågældende konto.
 8. Tipico behandler alle konti med streng fortrolighed. Inden for rammerne af gældende lovgivning kan det dog påkræves af Tipico at indsende visse kontooplysninger til myndigheder såsom Malta Gaming Authority (MGA) eller Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
 9. Medmindre andet er angivet, skal eventuelle beløb såsom midler, indbetalinger, væddemål eller gevinster, der vises i forbindelse med tjenestene, være beløb i euro.
 10. Det er ikke muligt at overføre eller sælge konti. Det er heller ikke muligt at overføre midler fra en konto til en anden.
 11. Hver kunde er kun berettiget til at oprette og bruge én konto.
 12. Tipico er ikke en finansiel institution, og derfor udbetales der ikke nogen renter på eventuelle midler på kundens konto.
 13. Tipico er forpligtet til at bekræfte kundens identitet i tilfælde af transaktioner over 2000 euro i forbindelse med gevinster og indsatser. Dette gælder også, hvis summen af flere transaktioner, mellem hvilke der synes at være en forbindelse, når dette beløb. Tipico forbeholder sig også ret til at gennemgå kundens identitet, når lavere beløb handles eller i tilfælde af mistænkelige transaktioner.
 14. Kunden skal omgående indberette ethvert beløb, der krediteres fejlagtigt til hans/hendes konto. Eventuelle gevinster som følge af en fejl kan tilbageholdes.
 15. Kunden kan afmelde nyhedsbreve for alle Tipico-produkter ved at afmarkere feltet for det respektive nyhedsbrev i afsnittet "Personlige oplysninger" i "Kontoindstillinger".
 16. Tipico tilbyder to typer af konti.
  1. Onlinekonto
   1. Kunden kan åbne en konto via hjemmesiden for at få adgang til tjenesterne.
   2. Tipico forbeholder sig ret til at afvise en kundes anmodning om at åbne en konto efter eget skøn og uden at angive en årsag.
   3. Indbetalinger og udbetalinger til/fra kontoen kan foretages via forskellige betalingsmetoder, f.eks. kreditkort, bankoverførsler og e-wallets, som er registreret i Tipico-kontoindehaverens navn. Indbetalinger og udbetalinger i kontanter er ikke mulige. Bankoverførsler behandles normalt inden for 2-4 hverdage.
   4. Alle betalingstransaktioner foretages via sikre forbindelser, således at uautoriseret adgang af tredjeparter undgås i videst muligt omfang.
   5. Tipico forbeholder sig ret til at fastsætte minimums- og/eller maksimumsbeløb for indbetalinger afhængigt af den valgte betalingsmetode. Mulige begrænsninger og indbetalingsgebyrer vises i afsnittet "Betalingsmuligheder" og "Indbetalingmuligheder" på hjemmesiden og vil blive udtrykkeligt angivet under betalingsprocessen. For bankindbetalinger på under 25,00 euro, har Tipico ret til at fratrække bankgebyrer fra det indbetalte beløb og opkræve et ekstra ekspeditionsgebyr. Hvor relevant, angives sådanne gebyrer udtrykkeligt under betalingsprocessen.
   6. Tipico forbeholder sig ret til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at tilføje yderligere betalingsmetoder eller begrænse eller suspendere eksisterende betalingsmetoder.
   7. Annulleringsgebyrer, gebyrer for tilbageførsler, omvendt postering og lignende omkostninger, der afholdes på grund af fejlagtige betalinger, skal afholdes af kunden og trækkes fra kundens konto.
   8. Hvis kunden beslutter sig for at anvende elektronisk betaling, udelukker han/hun eventuel tilbageførsel eller lignende handlinger, når betalingsordren er blevet udført korrekt. Bortset fra det gælder de internationalt anerkendte bestemmelser og love for elektroniske betalingstransaktioner.
  2. Tipico-kundekort
   1. For at kunne bruge tjenesterne kan kunden ansøge om et kundekort i enhver væddemålsbutik, der drives af en af Tipicos tilknyttede agenter.
   2. Der er intet juridisk krav om udstedelse af et kundekort. Tipico eller agenten kan nægte at udstede et kundekort til enhver tid uden at angive en årsag.
   3. Den agent, der udsteder kortet, er eneansvarlig for saldoen på kundekortet. Indbetalinger og udbetalinger kan kun foretages i den respektive væddemålsbutik.
   4. Kundekortet er registreret i indehaverens navn og kan ikke overdrages. For at kontrollere eller undgå misbrug af kortet, skal kunden identificere sig efter anmodning af væddemålsbutikkens personale, når han/hun fremviser kundekortet.
   5. Tipico påtager sig intet erstatningsansvar for:
    1. saldoen på kundekortet;
    2. misbrug af kundekortet. Hvis et kundekort er blevet misbrugt, forbeholder Tipico sig ret til strafferetlig forfølgelse;
    3. for tab som følge af brug af kundekortet af tredjeparter, som har fået kendskab til kundekort-loginoplysningerne;
    4. for skader, som brugeren har lidt under eller som følge af brugen af kundekortet.
   6. Kundekortet skal opbevares med særlig omhu for at undgå, at det går tabt og/eller misbruges eller bruges af tredjeparter. Tab eller tyveri af kortet skal omgående indberettes til den kortudstedende væddemålsbutik, som vil sørge for, at Tipico blokerer kundekortet. I tilfælde af tab eller tyveri kan kunden ansøge om et nyt kort ved at fremlægge passende identitetsdokumenter. Eventuelle resterende beløb på det tabte kort vil gå tabt og kan kun udbetales ved fremvisning af passende identitetsbevis. Tipico forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for at dække udgifter og omkostninger til udstedelse af et nyt kort.
   7. Kunden skal regelmæssigt kontrollere saldoen/væddemålshistorikken på hans/hendes kundekort. Hvis der opdages uregelmæssigheder, skal kunden omgående informere en medarbejder i den væddemålsbutik, der udstedte kundekortet.
   8. Hvis en part (kunde, Tipico eller væddemålsbutik) ønsker at opsige kontrakten mellem de respektive kontraktparter, bliver kundekortet blokeret og går tabt. Der kan anmodes om udbetaling af den resterende saldo på kundekortet i væddemålsbutikken, som udstedte kundekortet og dette udføres i henhold til betingelserne fastsat i bestemmelse A.X.
   9. Tipico forbeholder sig ret til at ændre eller suspendere eventuelle tjenester i forbindelse med kundekortet til enhver tid. Hvis kunden ikke længere ønsker at gøre brug af tjenesterne under de ændrede betingelser, kan han/hun hæve den resterende saldo ved opgivelse af kundekortet til enhver tid i væddemålsbutikken, der udstedte kundekortet.

III​. Brug af vores tjenester

 1. Brugen af uretfærdige metoder i forbindelse med brugen af vores tjenester er forbudt. Dette vedrører især deltagelse i aftalt spil og andre svigagtige aktiviteter. Ligeledes er brugen af hjælpemidler såsom, men ikke begrænset til, scripts, robotter eller spiders strengt forbudt. Hvis kunden overtræder disse betingelser, vil Tipico handle i henhold til afsnit A.IV.3.i og forbeholder sig retten til strafferetlig forfølgelse for eventuel relevant adfærd.
 2. Alle transaktioner kontrolleres for eventuel hvidvaskning af penge. Tipico forbeholder sig ret til at indberette kunden og enhver mistænkelig aktivitet på hans/hendes konto til de relevante myndigheder samt til at fryse midler. Tipico forbeholder sig også ret til at lukke den relevante konto og konfiskere midler.

IV​. Lukning eller deaktivering af konto

 1. Kunden kan til enhver tid lukke sin konto.
 2. Tipico forbeholder sig ret til at lukke kundens konto efter eget valg til enhver tid og uden forudgående varsel. Kunden vil blive underrettet via e-mail om en sådan foranstaltning. Eventuelle væddemål, der allerede er placeret og verserende væddemål, der er gyldige og ikke overtræder disse vilkår og betingelser, forbliver upåvirket af lukningen af kontoen.
 3. Tipico forbeholder sig ret til at inddrage enhver saldo på kundens konto, især men ikke begrænset til, gevinster, og/eller til at deaktivere kontoen, hvis Tipico har rimelig grund til at tro på eller fastlægger en af følgende:
  1. kunden har mere end én aktiv konto hos Tipico (brug af et Tipico-kundekort kan ikke betragtes som en yderligere konto i henhold til denne bestemmelse);
  2. kundens navn og oplysninger svarer ikke til navnet og oplysningerne på kredit- eller betalingskort eller andre betalingskonti, der bruges til at foretage køb og indbetalinger hos Tipico;
  3. kunden deltager i en Tipico-kampagne og trækker sig ud, inden vedkommende har opfyldt kravene til den pågældende kampagne;
  4. kunden giver ukorrekte eller vildledende oplysninger ved registrering og/eller under varigheden af hans/hendes aftale med Tipico;
  5. kunden har undladt eller forsømt at indsende de ønskede korrekte verifikationsdokumenter inden for den ønskede tidsramme;
  6. kunden ikke har nået myndighedsalderen;
  7. kunden får adgang til og deltager i tjenesterne fra en jurisdiktion, hvor deltagelse i tjenesterne er forbudt ved lov
  8. kunden indbetaler penge, der stammer fra kriminelle eller andre ulovlige eller uautoriserede aktiviteter;
  9. kunden findes skyldig i at bedrage eller forsøge at bedrage eller have bedraget enhver person eller enhver part, eller hvis han/hun har anvendt eller benyttet sig af en kunstig intelligens eller et andet system (herunder maskiner, computere, software eller andre automatiserede systemer), der er specifikt beregnet til at besejre systemet, eller kunden findes skyldig i aftalt spil eller forsøg på aftalt spil med andre spillere for at bedrage Tipico, væddemålsagenten eller andre spillere;
  10. kunden har (tilsigtet eller utilsigtet) gjort det muligt for andre at bruge sin konto;
  11. kunden har overtrådt denne kontrakt, især de generelle vilkår og betingelser;
  12. kunden har spillet på ethvert andet online-spillested under enhver af de omstændigheder, der er angivet i bestemmelse A.IV.3.a til k og/eller
  13. kunden har placeret væddemål på vegne af eller for bookmakere, agenter eller deres medarbejdere.

V​. Gebyrer for inaktive konti

 1. Hvis kunden ikke logger ind på sin konto på hjemmesiden i en periode på 12 måneder eller mere, vil Tipico opkræve et administrationsgebyr på 5,00 euro hver måned derefter, indtil der ingen resterende saldo er tilbage eller 30 måneders inaktivitet er nået. Hvis kunden forbliver inaktiv i 30 måneder på trods af skriftlige påmindelser herom, er Tipico forpligtet til at overføre eventuelle udestående saldi til MGA.

VI​. Udelukkelse på grund af ansvarligt spil eller forebyggelse af ludomani

 1. Kunder er forpligtet til at spille ansvarligt og kan læse om risikoen for ludomani ved at læse vores side vedrørende ansvarligt spil.
 2. Kunder, der er blevet diagnosticeret med problematisk spilleadfærd eller som er under behandling for spillerelaterede problemer, er udelukket fra brugen af Tipicos tjenester.
 3. Kunder er forpligtet til omgående at informere Tipico, hvis de er blevet diagnosticeret med ludomani eller er under behandling for ludomani.
 4. Tipico forbeholder sig retten til at udelukke en kunde fra at bruge tjenesterne midlertidigt eller på ubestemt tid, hvis kunden har erkendt, eller Tipico med rimelighed mener, at han/hun lider af et problem relateret til ludomani.
 5. Kunden kan til enhver tid udelukke sig selv midlertidigt eller på ubestemt tid, hvis han/hun føler, at han/hun er i risiko for at udvikle spillerelaterede problemer. Selvudelukkelse kan udføres online eller ved at kontakte kundeservice.
 6. Tipico vil bestræbe sig på at udelukke kunden så hurtigt som teknisk og organisatorisk muligt. Denne procedure kan imidlertid tage en rimelig arbejdsperiode. Tipico vil ikke betragte selvudelukkelsesperioden som påbegyndt, før den er fuldt ud implementeret og meddelt kunden.
 7. Hvis kunden stadig har adgang til hans/hendes Tipico-konto til trods for, at han/hun har informeret Tipico vedrørende selvudelukkelse, er han/hun ansvarlig for at indberette den manglende implementering af selvudelukkelsen til kundeservice uden forsinkelse.
 8. Midlertidige selvudelukkelser kan under ingen omstændigheder ophæves før udløbet af selvudelukkelsesperioden.
 9. Udelukkelse på ubestemt tid kan kun ophæves af Tipico og i overensstemmelse med de maltesiske fjernspilleregler, og kun efter den påkrævede lovbestemte minimumsperiode.
 10. Kunder må ikke åbne en anden konto, især når en selvudelukkelse eller udelukkelse af Tipico er gældende.
 11. Eventuelle selvudelukkelsesforanstaltninger eller udelukkelser af Tipico gælder kun for produkter, der tilbydes via hjemmesiden.

VII​. Grænser

 1. Der er en generel grænse for udbetalinger på 100.000 euro pr. kunde pr. uge. Der er en generel grænse for gevinster fra sportsvæddemål på 100.000 euro pr. kunde pr. uge. Andre gevinstbegrænsninger kan gælde.
 2. En generel gevinstgrænse på 100.000 euro pr. spillekupon gør sig gældende. Andre gevinstbegrænsninger kan gælde.
 3. Via sin onlinekonto kan kunden fastsætte selvpålagte grænser for indbetalinger, indsatser og tab uden at angive årsager, med henblik på selvkontrol af hans/hendes spilleadfærd. Sådanne grænser kan fastsættes i tidsrum på 24 timer, 7 dage eller 30 dage. I løbet af den valgte periode vil kunden ikke kunne foretage yderligere indbetalinger eller placere yderligere væddemål, når grænsen er nået. De relevante indstillinger kan indstilles online eller ved at underrette kundeservice. Forespørgsler om og/eller ændringer til indstillingerne relateret til reduktion af grænser behandles omgående; forøgelse af grænser træder i kraft efter syv dage i henhold til de maltesiske fjernspilleregler.
 4. Tipico er ikke forpligtet til at overvåge sine kunders spilleadfærd, men forbeholder sig ret til at pålægge visse konti grænser i henhold til bestemmelse A.VII.3, hvis Tipico finder det nødvendigt med henblik på ansvarligt spil. Tipico vil informere kunden i overensstemmelse hermed.

VIII​. Gevinster og udregning af gevinster

 1. Gevinster på væddemål med faste odds beregnes ved at gange oddsene med indsatsen.
 2. Gevinsterne krediteres automatisk til kundens konto. I individuelle tilfælde kan kreditering af gevinster udsættes, indtil den officielle resultatrapport er offentliggjort. Dette gælder også for kundekortkontoen.
 3. Udbetalingen af gevinster kan udskydes, hvis det er nødvendigt, for eksempel, på grund af sikkerhedsårsager eller for at overholde lovkrav. Dette er især tilfældet, hvis a) interne processer er nødvendige for at sikre overholdelse af lovkrav; eller b) Tipico har en berettiget interesse i yderligere afklaring af fakta.
 4. Resultatet af et væddemål bliver vurderet og afgjort, når resultatet af den respektive begivenhed står fast. Tipico anerkender kun resultater, som opstår under begivenheden. Eventuelle ændringer, der sker efter dette tidspunkt, har ingen indflydelse på vurderingen af spillebegivenheden. Væddemål, der allerede er afgjort på tidspunktet for afbrydelsen (live-spil, halvlegs-spil, periode-spil, over/under-spil, første mål, osv.), udregnes uafhængigt af tidspunktet for kampens afbrydelse eller genoptagelse. Hvis begivenheden afbrydes under overtid eller straffesparkskonkurrence gælder resultatet efter ordinær spilletid (herunder overtid).
 5. Hvis en aflyst, afbrudt eller annulleret sportsbegivenhed genstartes eller fortsættes inden slutningen af den efterfølgende dag lokal tid, gælder væddemålet for den nyligt genstartede/fortsatte spillebegivenhed fra den originale starttid af spillebegivenheden på det oprindelige spillested. Væddemålet forbliver også gyldigt, hvis begivenheden genspilles/fortsættes på et neutralt sted. Hvis kampen ikke genstartes eller fortsættes, erklæres væddemålet for ugyldigt. Dette gælder ikke for spilmarkeder, der allerede er blevet afgjort før tidspunktet for aflysning (for eksempel, vinde et sæt, vinde et parti, over/under-spil).
 6. I tilfælde af et enkelt væddemål, hvis et væddemål erklæres ugyldigt, annulleres hele væddemålskontrakten, og kundens indsats tilbagebetales. Hvis et delvist væddemål fra et kombinationsvæddemål bliver erklæret ugyldigt, vil dette væddemål blive afgjort med odds 1.0, og alle oddsene for kombinationsvæddemålet bliver justeret tilsvarende, således at kombinationsvæddemålet stadig kan vindes, hvis alle de øvrige væddemål indeholdt deri vindes. Eventuelle gebyrer, for eksempel, på individuelle væddemål, refunderes ikke.
 7. Ligakampe eller kampe i en turnering, såsom pokalkampe, der stoppes af dommeren før den fastsatte spilletid er gennemført, vurderes ifølge den endelige stilling på dette tidspunkt, hvis dommeren erklærer kampen for gyldig med slutfløjtet og kampen bliver optaget i de officielle tabeller og ikke bliver genspillet eller fortsat på et senere tidspunkt.
 8. Tipico påtager sig ikke noget erstatningsansvar for indtastnings-, transmissions- og/eller vurderingsfejl. Tipico forbeholder sig ret til at foretage ændringer med tilbagevirkende kraft, hvis der opstår åbenlyse fejl, når spillenes odds og/eller vurdering af spilleresultater indtastes (f.eks. stave- eller skrivefejl, forkert kombination af kampe, åbenlys ombytning på odds, forkerte handicaps, forkert antal mål for over/under-spil), eller til at erklære de pågældende væddemål for ugyldige.
 9. Under alle omstændigheder er et væddemål ugyldigt, hvis kunden udnytter åbenlyse fejl i indtastningen, den tekniske vurdering og transmissionen af odds og andre oplysninger, der er afgørende for placeringen af et væddemål (f.eks. identiteter af deltagende hold, handicapkrav, antal mål for over/under-spil) og svigagtigt placerer væddemål, f.eks. med unormalt høje indsatser. Juridiske regler for appel forbliver upåvirket.
 10. Tipico giver heller ikke nogen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de informationstjenester, der stilles til rådighed f.eks. oddslister eller livescore. Kun bekræftede odds, der vises på Tipico anses som afgørende.
 11. Under visse omstændigheder tilbyder Tipico et såkaldt "tilbagekøb" for bestemte spillekuponer. Kunden kan ikke gøre krav på at tilbagesælge sin spillekupon til Tipico.
 12. Hvis der er mistanke om manipulation med væddemål og væddeløb, forbeholder Tipico sig ret til at blokere udbetalingen for det respektive væddeløb eller den respektive sportsbegivenhed, indtil en voldgiftsret for sport eller en almindelig domstol beslutter, at hverken manipulation med væddemål eller væddeløb er foregået. Uden retlig afklaring, vil kun indsatsen blive refunderet.

IX​. Bonusbetingelser

 1. Efter Tipicos skøn, hvis visse kriterier er opfyldt, vil der blive betalt en bonus til kunden. Bonusbetingelserne, der fastsættes på tidspunktet hvor væddemålet placeres, gør sig gældende. Kunden finder disse på meddelelser i væddemålsbutikkerne, på hjemmesiden eller de sendes via e-mail. Den tildelte bonus krediteres automatisk til kundens konto. Bonusser af denne type kan ikke udbetales, før de gældende bonusbetingelser er opfyldt.

X​. Udbetaling

 1. Kunden kan til enhver tid anmode om en udbetaling af den eksisterende saldo på hans/hendes konto eller en del deraf, under den forudsætning, at samtlige indbetalinger er blevet bekræftet, og at alle indbetalte beløb er blevet omsat mindst én gang til at placere væddemål. Gældende bonusbetingelser skal være opfyldt.
 2. Online-udbetalinger
  1. Minimumsudbetalingen pr. bankoverførsel er 25 euro. Mindre beløb kan kun udbetales via en anden betalingsmetode og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
  2. Udbetalinger krediteres til den samme konto eller via den samme betalingsmetode, som blev anvendt til indbetalingen (det såkaldte lukket-kredsløb-system). Tipico forbeholder sig ret til at afvise udbetalingen, hvis indbetalingsmetoden er anderledes end den anmodede udbetalingsmetode. Hvis indbetalingsmetoden ikke har en krediteringsmulighed, kan udbetalingen krediteres til en bankkonto, som angives af kunden og som identificerer ham/hende som kontoindehaver.
  3. Tipico forbeholder sig ret til kun at behandle en udbetaling efter at have fået fremvist et gyldigt pas eller tilsvarende billedidentifikation. Hvis en udbetaling ønskes, forbeholder Tipico sig ret til at tilbageholde denne udbetaling, indtil betalingsoplysningerne er blevet bekræftet.
  4. Klager vedrørende udbetalinger skal modtages senest 30 dage efter udbetalingsanmodningen.
  5. Kunden kan anmode om 3 gratis udbetalinger pr. uge (mandag-søndag). For yderligere udbetalinger i løbet af en uge, opkræver Tipico et gebyr på 5,00 euro.
  6. Tipico forbeholder sig ret til at afvise en kundes udbetalingsanmodning via en bestemt betalingsmetode, og kan forlange en overførsel til kundens bankkonto uden at skulle angive en årsag hertil.
 3. Udbetalinger i væddemålsbutikker
  1. Gevinsterne fra eventuelle væddemål, som kunden placerer ved hjælp af sit kundekort, krediteres automatisk til kundekortet. Udskrifter af gemte væddemål er kun til kundens orientering og udgør ikke et krav om udbetaling. Udbetalinger er mulige hos den kortudstedende væddemålsbutik eller hos et andet autoriseret agentur, hvis kunden har underskrevet en udbetalingskvittering. Til kontrolformål og for at undgå misbrug kan fremvisning af billedidentifikation være påkrævet.
  2. Kreditsaldi administreres af den kundekortudstedende væddemålsbutik. Udbetalinger kan ikke kræves af Tipico.

XI​. Placering af væddemål / Udbetaling

 1. Hver gang kunden placerer et væddemål, anerkender han/hun de generelle vilkår og betingelser i deres gyldige version.
 2. Minimumsindsatsen pr. væddemål er 1,00 euro. For system- og multispil er minimumsindsatsen pr. kombination 25,00 euro. Afvigende regler med hensyn til beløbet på minimumsindsatsen kan forefindes.
 3. Et væddemål accepteres kun, når kundens konto har tilstrækkelige midler. Hvis en indsats accepteres trods utilstrækkelige midler, for eksempel, på grund af en teknisk fejl, anses væddemålet ikke for at være placeret. Hvis kundens kontomidler kun dækker en del af indsatsen, forbeholder Tipico sig ret til at acceptere væddemålet med en indsats lig med beløbet på kontoen.
 4. Kunden er forpligtet til at kontrollere, at detaljerne for hans/hendes indgåede væddemål er korrekte. Under visse omstændigheder tilbyder Tipico muligheden for at annullere et væddemål. Der kan anmodes om annullering under "Mine væddemål". Generelt kan live-væddemål ikke annulleres.
 5. Et væddemål anses for accepteret, når kunden modtager en bekræftelse og væddemålet vises på kundens konto under "Mine væddemål".
 6. Et væddemål er ugyldigt, hvis det kan påvises, at der som følge af transmissionsfejl mangler dato eller klokkeslæt for placeringen af væddemålet eller kundens påkrævede personoplysninger. Indsatsen vil i så fald blive refunderet.
 7. Tipico fastsætter en tidsperiode, hvorunder væddemål accepteres. Væddemål, der accepteres efter starten af spillebegivenheden er under alle omstændigheder ugyldige. Dette gælder ikke for live-væddemål.
 8. Kun optegnelser foretaget af Tipico er gældende i forhold til indholdet af alle væddemål. Efter anmodning er Tipico forpligtet til at fremlægge disse optegnelser. Justeringer af spilkontoen kan kun foretages i tilfælde af en åbenlys fejl eller en åbenlys skrive- eller beregningsfejl.
 9. Kun fysiske personer, der handler i eget navn og på egen konto kan indgå væddemålskontrakter med Tipico. Placering af væddemål i tredjeparters navn og på tredjeparters eller et syndikats konto er ikke tilladt.
 10. Det er forbudt at opnå en uretfærdig fordel gennem aftalt spil eller forening med andre kunder eller ved brug af andre uærlige metoder. Hvis der opdages uregelmæssigheder, såsom, at det samme væddemål bliver placeret ofte eller med en usædvanlig høj indsats af én eller flere kunder, kan sådanne væddemål erklæres ugyldige, og kundens konto kan lukkes.
 11. Uden at dette berører regel A.II.1.e, kan Tipico tillade kommercielle væddemål i tilfælde af forudgående tilladelse/godkendelse.
 12. Væddemål på sportsbegivenheder, hvor kunden er involveret i (f.eks. som deltagende sportsudøver, ejer, manager eller funktionær i en deltagende forening), er ikke tilladt. Tipico forbeholder sig ret til at annullere sådanne væddemål, selv efter at begivenheden er afsluttet. Dette gælder også i tilfælde af overtrædelser af foreningens regler.
 13. Hvis kunden er i besiddelse af oplysninger om resultatet af begivenheden eller kunden havde kendskab til resultatet af begivenheden på det tidspunkt, hvor et væddemål blev accepteret, kan væddemålet erklæres for ugyldigt.
 14. Kunden kan se sin væddemålshistorik for de sidste 90 dage under "Kontoopgørelse". Kunden kan vælge at se bestemte tidsperioder og til enhver tid udskrive væddemålshistorikken som en kontoopgørelse.
 15. Cashout
  1. Tipico tilbyder Cashout-muligheden på udvalgte begivenheder og markeder, prematch- og live-væddemål, på enkelte og kombinerede (kombi) væddemål.
  2. Tipico forbeholder sig ret til at suspendere, fjerne eller ændre Cashout-muligheden til enhver tid. Hvorvidt Cashout-muligheden er tilgængelig for et bestemt marked eller en bestemt begivenhed, er udelukkende Tipicos beslutning.
  3. Hvis Cashout-muligheden er tilgængelig, vil kunden kunne anmode om vurdering af et væddemål, før væddemålet er afgjort. Anmodningen er underlagt accept af systemet.
  4. Cashout-beløbet, der tilbydes beregnes baseret på nuværende odds og kan derfor ændre sig tilsvarende. Det beløb, der til enhver tid vises, er det beløb, som vil blive returneret til kundens konto efter accept af anmodningen. Hvis prisen ændrer sig mellem anmodningen og systemets accept, vil kunden blive bedt om at bekræfte den nye værdi, der vises.
  5. Hvis Cashout er tilgængelig for en begivenhed eller et marked, vil det blive angivet tydeligt med en tilgængelig knap for enden af hvert væddemål. Knappen viser værdien af væddemålet på det pågældende tidspunkt.
  6. Enhver bonus på potentielle gevinster fra et kombi-væddemål vil ikke gælde, hvis Cashout er blevet brugt til at lukke/afregne væddemålet fuldt ud.
  7. Væddemål, der afregnes fuldt ud ved hjælp af Cashout tæller ikke mod indsatskravene for eventuelle aktive bonusser.
  8. Cashout er ikke tilgængelig for væddemål placeret som "Freebets" (Gratis væddemål).
  9. Tipico forbeholder sig også ret til at annullere en Cashout, hvis den blev accepteret, da resultatet af begivenheden, markedet eller væddemålet allerede var kendt og/eller returnere det, hvis markedet eller begivenheden blev afregnet fejlagtigt.
  10. Tipico er ikke ansvarlig, hvis Cashout ikke er tilgængelig af tekniske eller andre årsager. I et sådant tilfælde, vil væddemål blive afregnet i henhold til det faktiske resultat.

XII​. Særlige betingelser for væddemålsbutikker

 1. Agenten har ingen repræsentationsbeføjelse for Tipico. Agenten er ikke berettiget til at afgive eller tage imod hensigtserklæringer på Tipicos vegne. Agenten må i særdeleshed ikke ændre odds på Tipicos vegne. Agenten er kundens repræsentant. Han er også kundens autoriserede modtager med hensyn til hensigtserklæringer og betalinger vedrørende placering af væddemål.
 2. Alle oddslister vises på hjemmesiden. De er tilgængelige i væddemålsbutikker og kan ses i terminalen.
 3. Tipico forbeholder sig ret til at opkræve gebyrer for individuelle væddemål uden at angive en årsag. Hvis gebyrer opkræves, vil en meddelelse blive vist i væddemålsbutikken og på spillekuponen.
 4. Gevinster udbetales kun ved returnering af den oprindelige spillekupon.
 5. Indsatser
  1. Et væddemål anses for accepteret, når væddemålet er indtastet i Tipicos system, og en bekræftelse på væddemålet er blevet sendt.
  2. Kunden skal bekræfte detaljerne for et væddemål, inden kunden indsender det. Efterfølgende klager vil ikke blive behandlet.
  3. Minimumsindsatsen pr. væddemål er 2,00 euro. For kombispil er minimumsindsatsen 0,25 euro pr. kombination. Tipico forbeholder sig ret til at arrangere forskellige beløb hos individuelle agenter. Om nødvendigt vises den ændrede afgørelse på en meddelelse i væddemålsbutikken.
  4. Ændringer eller enhver anden manipulation foretaget på den originale spillekupon/det bekræftede væddemål (kundekort), udelukker kundens krav på gevinst. Indsatsen refunderes ikke.
 6. Grænser for gevinster kan variere i forhold til grænserne fastsat i A.VII.1, 2. Kunder kan anmode om oplysninger om sådanne specifikke grænser i hver væddemålsbutik.

XIII​. Generelle væddemålsregler

 1. Særlige væddemålsregler gælder for visse sports- og spilmarkeder. Disse særlige væddemålsregler har forrang over de generelle væddemålregler.
 2. Udover de generelle og særlige væddemålsregler, gælder særlige regler for nogle spilmarkeder.
 3. Sportsvæddemål kan placeres som singlespil, kombinationsspil (akkumulerede væddemål) eller systemspil. Singlespil tillades muligvis ikke for visse typer af sportsgrene eller begivenheder. Oplysninger herom kan ses på de aktuelle oddslister (f.eks. min. 3 kampe).
 4. Med henblik på præsentation anvendes visse sætninger, tegn eller tal til væddemål, hvis betydning forklares nærmere nedenfor:
  1. '1' betyder at det førstnævnte hold vinder. '2' betyder, at det andennævnte hold vinder. 'X' betyder at intet hold vinder.
  2. '2-vejsvæddemål': Et væddemål på '1' vinder, hvis det førstnævnte hold vinder. '2' vinder, hvis det andennævnte hold vinder. I tilfælde af uafgjort, bliver alle indsatser refunderet.
  3. 'Over/under-spil': Et væddemål på '-' vinder, hvis antallet af begivenheder, hvorpå indsatser placeres, er mindre end det antal, der er angivet i væddemålet. Et væddemål på '+' vinder derfor, hvis antallet af mål er højere.
  4. 'Dobbelt chance': '1X' betyder, at det førstnævnte hold ikke taber. 'X2' betyder, at det andennævnte hold ikke taber. '12' betyder at spillet ikke ender uafgjort.
  5. 'Spil på kampen': '1/1' betyder at førstnævnte hold scorer først og vinder kampen. '1/X' betyder, at det førstnævnte hold scorer først, og kampen ender uafgjort. '1/2' betyder, at det førstnævnte hold scorer først og ender med at tabe kampen.
  6. 'Handicap': I et handicap-væddemål, starter et hold kampen med en 'fiktiv føring'. Dette handicap føjes til det endelige resultat. Det endelige resultat vurderes, herunder handicappet. Et handicap på 0:1,5 betyder, for eksempel, at det andennævnte hold vil få 1,5 point/mål føjet til sit endelige resultat.
  7. 'Resten af kampen-spil': Begivenheder, der allerede er færdigspillede (f.eks. mål eller færdigspillede sæt) tæller ikke med.
 5. Resultatet efter ordinær spilletid, herunder tid, der er lagt til, gælder for alle sportsgrene. Mulig overtid eller straffesparkskonkurrence påvirker ikke evalueringen af gevinster. Undtagelser hertil tilkendegives i spilmarkeder eller i særlige regler for sporten.
 6. Hvis den part, hvorpå indsatsen er placeret, ikke deltager i begivenheden, uanset årsagerne, men selve begivenheden finder sted, går væddemålet tabt. Dette gælder for alle sportsvæddemål. Men hvis hele væddemålsbegivenheden ikke finder sted, vil væddemålene blive erklæret for ugyldige.
 7. Kun en spiller, der scorer for sit eget hold, anses for at være den point-scorende spiller/målscoreren.
 8. For 'målscorer'-væddemål skal spilleren, hvorpå indsatsen er placeret, deltage i kampen fra begyndelsen af begivenheden, ellers er væddemålet ugyldigt. Efterfølgende udskiftninger skal ikke tages i betragtning i denne sammenhæng. Undtagelsen fra denne regel er: Væddemål placeret på "Første målscorer"-markedet forbliver gyldige, selvom spilleren ikke starter eller ikke deltager i hele kampen.
 9. For væddemål på standardsituationer (f.eks. hjørner eller frispark), tælles kun den standardsituation, der rent faktisk opstod, og med henvisning til timing, tidspunktet for den aktuelle forekomst. For væddemål på begivenheden, der udløste standardsituationen (f.eks. frispark, offside), anses tidspunktet for dommerens fløjt for at være tidspunktet for begivenheden.
 10. Dødt løb: Hvis to eller flere deltagere i en sportsbegivenhed bliver erklæret for vindere, bliver oddsene fordelt på tilsvarende vis.
 11. Langtidsvæddemål
  1. Langtidsvæddemål tilbydes som regel for resultatet af en større begivenhed (turnering). Væddemålet kan f.eks. tilbydes i form af et spørgsmål såsom:
   1. Hvem bliver verdensmester i fodbold?
   2. Hvem vinder tennisturneringen Wimbledon?
   3. Hvilket hold rykker ned i den tyske Bundesliga?
  2. Langtidsvæddemål vurderes uafhængigt af, om alle deltagere er opført på listen eller deltager. Alle indsatser for langtidsvæddemål går tabt, hvis deltageren eller holdet, som væddemålet blev placeret på, ikke deltager eller giver op.
  3. Det faktiske resultat er baseret på den sidste kamp/begivenhed (f.eks. finalen eller sidste spilledag) kl. 24.00 (lokal tid på stedet for begivenheden). Ændringer i resultatet - uanset årsag - der forekommer efter dette tidspunkt, har ingen indflydelse på vurderingen af begivenheden.
  4. Hvis to eller flere deltagere deler en bestemt slutplacering, deles kurserne/oddsene med antallet af deltagere, der deler placeringen.
 12. Live-væddemål
  1. Live-væddemål er markeret med "Live", "Top" eller "HT". Disse spil er udtrykkeligt åbne for væddemål, også efter at begivenheden er startet. Oddsene bliver kontinuerligt tilpasset kampens aktuelle forløb. Fordi opdaterede data er af afgørende betydning, vises oddsene for live-væddemål kun på særlige skærme i væddemålsbutikken eller på hjemmesiden. Spil, der er markeret med "HT", tilbydes kun i halvlegen.
  2. Når Tipico har accepteret et live-væddemål, kan det ikke længere annulleres af kunden.
  3. Hvis dataoverførsel og/eller tv-rapportering er forsinket under live-væddemål, hvilket medfører, at en større ændring i kampens forløb ikke tages i betragtning i oddset, forbeholder Tipico sig ret til at betragte eventuelle placerede væddemål som ugyldige.
  4. For hvert live-væddemål angives det aktuelle resultat/den seneste score altid. Væddemålet er ugyldigt, hvis den seneste score, der angives for den begivenhed, hvorpå væddemålet blev placeret, er væsentligt forkert.
  5. Desuden gælder de generelle væddemålsregler og de specifikke sportsregler også for live-væddemål.
 13. Alle oplysninger tilvejebragt af Tipico er uden garanti. Dette omfatter hjemmesiden, terminaler i væddemålsbutikker, odds-skærme, væddemålsprogrammer, alle annoncer, sociale mediekanaler og nyhedsbreve. Især kan starttider, resultater, statistikker, live scorer osv. ændre sig uden Tipicos viden eller kan være fejlagtigt sendt af tredjeparter.
 14. Tipico påtager sig intet ansvar for rigtigheden af yderligere oplysninger vedrørende konkurrencen (f.eks. ligakamp eller venskabskamp), forkortet spilletid (korte turneringer, indendørs turneringer) eller spillestedet (f.eks. neutral bane). Disse oplysninger har ingen indflydelse på vurderingen af gevinster.
 15. Det er forbudt at spille på flere spilmarkeder for en enkelt sportsbegivenhed i et kombinationsvæddemål (f.eks. Bayern München vinder og slutresultat 3:0 til Bayern München).
 16. I tvivlstilfælde er vurderingen af alle begivenheder (f.eks. hvorvidt der var et selvmål) baseret på den officielle vurdering af den respektive forening.

XIV​. Sport

 1. Der findes specifikke væddemålstilbud og oddskriterier for hver sportsgren. Nedenstående er lister over de mest populære og tilbudte sportsgrene. Tipico tilbyder også odds for andre sportsgrene alt efter begivenhedernes art og tidsplan. De generelle vilkår og betingelser for væddemål gælder for sportsgrene, der ikke er opført på listen.
 2. Fodbold
  1. Alle kampmarkeder er baseret på slutresultatet efter 90 minutters spilletid, medmindre andet er angivet. Dette omfatter enhver tid, der er lagt til, men ikke overtid, tid afsat til straffesparkskonkurrence eller golden goal.
  2. For venskabskampe vil alle kampmarkeder blive afgjort ud fra det faktiske resultat, når kampen slutter (eksklusiv eventuel overtid), uanset om der er blevet spillet i 90 minutter. Undtagelser til denne regel gælder for venskabskampe, hvor den planlagte spilletid er betydelig anderledes (f.eks. 3x45 min, 1x45 min, 2x30 min). I dette tilfælde er væddemål ugyldige.
  3. Hvis kampen spilles på neutral bane er holdet angivet til venstre hjemmeholdet, og holdet angivet til højre er udeholdet.
  4. For kortrelaterede markeder gælder følgende regler:
   1. Kun kort, der vises til aktive spillere på banen under en kamp, tæller med.
   2. Et gult/rødt kort tæller som et rødt kort og tæller ikke som et normalt gult kort.
  5. Et væddemål på tid, der er lagt til, henviser til den tid, der er angivet af fjerdedommeren.
  6. Hvis et væddemål placeres på, hvorvidt der scores på straffespark, anses væddemålet kun for vundet, hvis målscoreren scorer direkte på straffespark (returbolde tæller ikke).
 3. Tennis
  1. Alle væddemål er først gyldige, når den første bold er spillet. Hvis en spiller trækker sig (skade, diskvalifikation) før eller under kampen, hvorpå væddemålet er placeret, erklæres væddemålet for ugyldigt. Dette gælder ikke for spilmarkeder, som allerede er blevet vurderet eller afgjort før afbrydelsestidspunktet (for eksempel, sætvinder, partivinder, over/under-spil, handicap-væddemål). Såfremt en kamp afbrydes eller udsættes, forbliver væddemålet gyldigt under turneringen, indtil kampen rent faktisk er blevet spillet.
  2. Hvis kampen ikke er en del af en turnering, betragtes væddemålet som ugyldigt, medmindre den kamp, hvorpå væddemålet blev placeret, er blevet genspillet eller fortsatte inden udgangen af den næste dag.
  3. I nogle konkurrencer spilles en tiebreak (undertiden omtalt som en "super tiebreak") i stedet for det tredje sæt. Hvis kampen afgøres ved hjælp af en tiebreak, så scores tiebreakeren som det tredje sæt; men selve tiebreakeren anses kun for at være et enkelt parti. Resultatet af sæt-væddemålet er derfor 2-1 til fordel for vinderen af tiebreakeren. Eksempel: I en 'bedst af tre'-kamp, vinder spiller/hold A det første sæt 6-3, spiller/hold B vinder det andet sæt 3-6, og spiller/hold A vinder tiebreakeren. Resultatet af sæt-væddemålet er derfor 2-1 til fordel for spiller/hold A og det samlede antal partier er 19.
 4. Ishockey
  1. Medmindre andet angives afgøres tilbudte væddemål på ishockey af resultatet efter afslutningen på ordinær spilletid.
  2. Udtrykket "ordinær spilletid" betyder en kamp på 60 minutter (3 x 20 minutter) ekskl. overtid eller straffeslag.
 5. Amerikanske sportsgrene (NFL; MLB)
  1. Medmindre andet angives vurderes væddemål, der tilbydes på amerikanske sportsgrene på resultatet efter afslutningen på ordinær spilletid (inklusiv overtid).
  2. Dette omfatter ikke American Soccer League (MSL) og National Hockey League (NHL), som vurderes på resultatet efter afslutningen på ordinær spilletid.
 6. Basketball
  1. Medmindre andet angives vurderes væddemål, der tilbydes på basketball på resultatet efter afslutningen på ordinær spilletid (inklusiv overtid). Under visse omstændigheder tilbyder Tipico også odds på uafgjort (x) for væddemålstypen "tip", hvor resultatet efter afslutningen på ordinær spilletid (eksklusiv overtid) er gældende.
 7. Motorsport
  1. Hvis begge racerkørere i et head-to-head-væddemål trækker sig fra løbet, betragtes køreren, der har gennemført de fleste omgange/etaper som vinderen. I tilfælde af, at begge kørere forlader løbet i samme runde eller på samme etape, vurderes væddemålet som 1,0.

XV​. Databeskyttelse

 1. Se venligst databeskyttelsespolitikken for yderligere oplysninger.

XVI​. Klager

 1. I tilfælde af utilfredshed kan kunden indsende en klage ved hjælp af kontaktformularen under www.tipico.com/dk/kontakt/. Tipico bestræber sig på at behandle klager inden for 72 timer efter modtagelse heraf.
 2. Klager vedrørende specifikke transaktioner (indbetalinger, udbetalinger, placering af væddemål, osv.) accepteres kun inden for 30 dage efter transaktionsdatoen.
 3. Hvis kunden ikke er tilfreds med den måde, hvorpå hans/hendes klage blev løst eller behandlet, kan han/hun eskalere direkte til MGA ved at sende dem en e-mail på support.mga@mga.org.mt. Det er vigtigt, at kun klager af alvorlig karakter eskaleres til myndigheden.

Version 16 Udgivelsesdato: 28.02.2018 Tipico Co. Ltd.

Fortrolighedspolitik

I​. Generelt

 1. Tipico er forpligtet til at beskytte brugeres personoplysninger. Denne fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger indsamles, behandles og opbevares af Tipico, og hvordan dette finder sted. Personoplysninger henviser til oplysninger om en identificeret eller identificérbar enkeltpersons personlige eller væsentlige forhold. Dette kan bl.a. omfatte en persons navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, men også en kopi af dit id-kort eller finansielle oplysninger.
 2. Når Tipico indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, vil Tipico-koncernselskabet eller det associerede selskab, som er din kontraktpartner, fungere som dataansvarlig.
 3. Vores databeskyttelsespraksis overholder al gældende databeskyttelseslovgivning, herunder bestemmelserne i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning og enhver anden europæisk eller national lovgivning, som vi måtte være underlagt.
 4. Ved at fortsætte med at bruge vores tjenester efter offentliggørelsen af denne fortrolighedspolitik, accepterer du vilkårene i denne fortrolighedspolitik og giver samtykke til brugen af dine personoplysninger i overensstemmelse med disse vilkår. Det samme gælder ved tilmelding til et kundekort i en Tipico-butik.
 5. Dine personoplysninger vil blive behandlet strengt fortroligt. Vores databeskyttelsespraksis overholder al gældende databeskyttelseslovgivning, især kapitel 440 i Maltas databeskyttelseslov. Vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til behandling og afregning af dine væddemål og eventuelle relaterede henvendelser i forbindelse med vores betting- og kasino-tilbud. Vi bruger også dine oplysninger til reklameformål. Du kan fravælge adfærdsbaseret annoncering ved at ændre dine personlige indstillinger.
 6. Denne fortrolighedspolitik kan være genstand for ændring fra tid til anden, især i tilfælde af ændringer i lovgivningen, indførelse af nye love eller revision eller udvidelse af vores tilbud. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at du tjekker fortrolighedspolitikken regelmæssigt.

II​. Sådan indsamler, bruger og opbevarer Tipico dine oplysninger

 1. Følgende beskriver, hvilke oplysninger der kan indsamles under dit besøg på en af vores hjemmesider eller mobilapplikationer. Vores hjemmesider tilbyder forskellige funktioner, hvorigennem vi indsamler personoplysninger. Vi forklarer, hvordan disse oplysninger indsamles og bruges nedenfor:
 2. Kontaktformular: Oplysningerne, der indsamles via vores kontaktformular vil kun blive brugt til at behandle henvendelser, som vi modtager gennem den.
 3. Dokumentoverførsel: Vores hjemmesider kan tilbyde muligheden for at overføre dokumenter. Hvis du bruger denne funktion, bliver de sendte dokumenter opbevaret i din dataoptegnelse. Dokumenterne vil kun blive brugt i overensstemmelse med forpligtelsen til at identificere kunder eller til at behandle dine anmodninger (f.eks. dokumenterer relateret til en jobansøgning).
 4. Betalingstjenester: Hvis du giver os konto- eller kreditkortoplysninger eller andre sådanne oplysninger med henblik på betalingstransaktioner, vil disse oplysninger blive indsamlet og kan blive overført til betalingstjenesteudbyderen. Udbydernes yderligere vilkår og betingelser kan være gældende. Du vil få besked herom i dialogboksen til indsætning eller hævning.
 5. Køb og indløsning af gavekort eller gavekortsaldi: Hvis du køber et gavekort til et produkt eller en tjeneste, som vi tilbyder, kan vi udveksle oplysningerne, der er nødvendige for udstedelse og indløsning af gavekortet med de relevante udbydere. Udbydernes yderligere vilkår og betingelser kan være gældende.
 6. Live chat-funktion: Vi vil opbevare og bruge oplysninger, der registreres via vores live chat med henblik på at behandle dine henvendelser.
 7. Registrerings-/login-område: Nogle af vores hjemmesider tilbyder et separat registrerings-/login-område. De oplysninger, som du giver til Tipico ved registrering, skal bruges til at oprette din spillerkonto, til at overholde forpligtelsen til at identificere en kunde, til at bekæmpe svig og til problemløsning eller vedligeholdelse af funktioner. Hvis du har glemt dit brugernavn eller din adgangskode, kan du anmode om, at få disse oplysninger tilsendt igen efter indtastning af din e-mailadresse. Oplysninger indsamlet via funktionen 'glemt brugernavn eller adgangskode' vil udelukkende blive brugt til at gensende de glemte login-oplysninger.
 8. Registrering i butikker: Derudover kan vi også indsamle dine personoplysninger, når du registrerer et kundekort i en Tipico-butik. Sådanne oplysninger skal bruges til at oprette din spillerkonto, til at overholde forpligtelsen til at identificere en kunde eller til at bekæmpe svig.
 9. Vi indsamler og bruger kun dine personoplysninger
  1. når det er nødvendigt for at udføre tjenester, som du har anmodet om (f.eks. til behandling og afvikling af dine væddemål og eventuelle relaterede henvendelser i forbindelse med vores væddemåls- og casino-tilbud);
  2. for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (f.eks. identifikationsforpligtelse eller til at bekæmpe svig);
  3. med henblik på research og forbedring af vores tjenester;
  4. når du har givet dit samtykke til, at vi gør det (f.eks. afsendelse af nyhedsbreve); eller
  5. hvis vi mener, at vi har en legitim interesse i at gøre det, der ikke skader din ret til beskyttelse af dine personoplysninger (f.eks. til problemløsning, vedligeholdelse af hjemmesidefunktioner eller for at holde dig ajour med vores nye produkter og tjenester).
 10. Vi kan levere anonymiserede adfærdsoplysninger til almennyttige forskningsorganisationer, for eksempel, med henblik på forebyggelse af spilleproblemer.
 11. Undladelse af at give dine personoplysninger kan medføre, at Tipico ikke kan udføre de ønskede tjenester, især hvor Tipico er juridisk forpligtet til at indsamle sådanne oplysninger. Hvis du giver os personoplysninger med dit samtykke, vil disse oplysninger blive brugt til det formål til hvilket, der blev anmodet om samtykke og til hvilket du gav dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at ændre dine personlige indstillinger på din konto.
 12. Dine personoplysninger behandles som strengt fortrolige. Vi opbevarer kun dine personoplysninger i den tid, der er nødvendigt til det tilsigtede formål med indsamlingen af oplysningerne, eller så længe det påkræves ved lov.

III​. Nyhedsbreve og markedsføringsmeddelelser

 1. Hvis du er en registreret bruger, kan vi bruge din e-mailadresse til at sende dig vores nyhedsbrev med oplysninger om alle vores tjenester og/eller sende dig andre markedsføringsmeddelelser, forudsat at du har givet dit samtykke hertil, eller hvis vi føler, at vi har en legitim interesse i at gøre det, som ikke skader din ret til beskyttelse af personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod at modtage sådanne nyhedsbreve og/eller markedsføringsmeddelelser til enhver tid ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet/meddelelsen eller ved at ændre de personlige indstillinger på din konto.

IV​. Hvem Tipico kan overføre dine oplysninger til

 1. Dine personoplysninger vil ikke blive videresendt til en tredjepart, medmindre det udtrykkeligt er angivet i vilkårene i denne fortrolighedspolitik.
 2. Dine personoplysninger kan deles med andre selskaber i Tipico-koncernen. Vi kan også dele personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere med hvilke Tipico har et kontraktforhold, og som leverer en del af de tjenester, som du har anmodet om på vegne af Tipico. Derudover kan vi også være forpligtede til at dele dine personoplysninger med myndigheder eller andre kompetente organer som følge af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, for at opdage eller forhindre svig eller for at beskytte Tipicos personale.
 3. Når vi deler dine personoplysninger med tredjeparter, skal vi tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at de pågældende tredjeparter overholder de samme fortrolighedsstandarder som Tipico.
 4. Vi overfører kun oplysninger til stater uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forudsat, at modtageren garanterer en databeskyttelsesstandard, der er tilsvarende til den, der er på plads i Europa.

V​. Identitetskontroller og bekæmpelse af svig

 1. Tipico er aktivt engageret i at fremme sportens integritet og forhindre aftalt spil. Vi samarbejder med forskellige organisationer og tidlige varslingssystemer for at identificere bet fixing. I tilfælde af mistanke om manipulation, har vi bl.a. ret til at sende de nødvendige oplysninger til følgende organisationer: Sport Integrity Monitor Ltd., 24a Soho Square, London, England W1D 4FA, Storbritannien; Sportradar AG, Feldliststrasse 2, 9000 St. Gallen, Schweiz; FIFA Early Warning System GmbH, Badenerstrasse 141, CH-8004 Zurich, Schweiz; Internationale Olympiske Komité, Route de Vidy 9, 1007 Lausanne, Schweiz. Hvis vi er juridisk forpligtede eller på anden måde berettigede til at kontrollere din identitet, forbeholder vi os ret til at beskytte vores retmæssige interesser ved at bekræfte din identitet ved hjælp af, bl.a. følgende selskaber: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (www.schufa.de), Tyskland; GB Group Plc, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester CH4 9GB, Storbritannien; Iovation Inc., 111 SW 5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, USA. For at gøre dette, overfører vi de oplyste personoplysninger til de ovennævnte selskaber, som så vil udføre en passende kontrol og bekræftelse. De oplysninger, som vi modtager fra dem vil tjene som grundlag for vores beslutning om enten at oprette, gennemføre eller afslutte kontraktforholdet.
 2. Vi forbeholder os ret til at udføre sikkerhedskontroller til enhver tid for at validere din identitet, alder og registreringsoplysninger, og for at kontrollere din brug af vores tjenester og dine finansielle transaktioner for en eventuel overtrædelse af vores generelle vilkår og betingelser og gældende lovgivning. Sikkerhedskontroller kan omfatte, men er ikke begrænset til, kreditoplysninger og/eller andre former for bekræftelse af dine oplysninger fra tredjepartsdatabaser. For at facilitere sådanne sikkerhedskontroller, accepterer du også at give os alle yderligere oplysninger og dokumenter, som vi måtte anmode om. Ved at acceptere vores generelle vilkår og betingelser og vores fortrolighedspolitik, bemyndiger du os og vores medarbejdere, repræsentanter og leverandører til at bruge dine personoplysninger og dele dem med en tredjepart, hvis vi finder det nødvendigt, for at kontrollere de oplysninger, som du giver, når du bruger vores tjenester. Dette kan, om nødvendigt, omfatte overførsel af disse oplysninger uden for landet, herunder til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

VI​. Dine rettigheder

 1. Du er berettiget til at:
  1. anmode om en kopi af dine personoplysninger
  2. rette dine personoplysninger
  3. anmode om sletning af dine personoplysninger
  4. anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  5. gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  6. trække dit samtykke tilbage til enhver tid (f.eks. afmelding af vores nyhedsbrev);
  7. modtage dine personoplyninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller få dem sendt til en anden dataansvarlig.
 2. Alle anmodninger, klager eller forespørgsler kan rettes til Tipico til den e-mailadresse, der er nævnt i afsnit B.IX Vi vil behandle eventuelle anmodninger, klager eller forespørgsler og give dig et rettidigt svar. Du kan også indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi håndterer dine personoplysninger.

VII​. Eksternt indhold og cookies

 1. Vi bruger aktivt JavaScript-indhold fra eksterne leverandører på vores hjemmesider. Når du åbner vores hjemmeside, kan disse eksterne leverandører modtage personoplysninger om dit besøg på vores hjemmesider. Det er muligt, at disse oplysninger behandles uden for EU. Du kan forhindre dette ved at installere en JavaScript-blokker, såsom browser-plugin'et "NoScript" (www.noscript.net) eller ved at deaktivere JavaScript i din browser. Vær dog opmærksom på, at hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne bruge den fulde funktionalitet af de hjemmesider, som du besøger. Bemærk venligst, at Tipico ikke påtager sig noget ansvar for eksternt indhold.
 2. Vi bruger også cookies på vores hjemmesider, i vores applikationer og i vores nyhedsbreve for at gøre dem mere attraktive for brugere, for at muliggøre brugen af visse funktioner, for at forbedre vores hjemmeside, applikationer og nyhedsbreve eller for at udføre statistisk analyse. Såkaldte 'cookies' er små tekstfiler, som din browser kan placere på din computer eller mobilenhed, og som kan indeholde visse (person)oplysninger (f.eks. IP-adresse, dit operativsystem/terminalindstillinger, hjemmeside, hvorfra filen blev tilgået, filens navn, dato og klokkeslæt for hentning, mængde af data, der blev overført, meddelelse om, hvorvidt datahentning var vellykket (såkaldt weblog). Processen med at placere en cookiefil kaldes også 'indstilling af en cookie'.
 3. 3. Du kan ændre dine browserindstillinger til at underrette dig, når en cookie bliver indstillet, til at acceptere dem på individuel basis eller til at acceptere eller afvise brugen af visse cookies. Vi anbefaler, at du accepterer de cookies, som vi indstiller på vores hjemmesider, applikationer og nyhedsbreve for at få det bedste ud af deres funktioner.
 4. Følgende typer af cookies kan bruges af os på vores hjemmesider, i vores applikationer eller i vores nyhedsbreve:
  1. Nødvendige cookies:
   Disse cookies er nødvendige for at få hjemmesiderne eller applikationerne til at fungere korrekt. Disse cookies indsamler ikke personoplysninger.
  2. Ydeevne cookies:
   Disse cookies overvåger adfærd på vores hjemmesider og applikationer, hvilket gør det muligt for os at forbedre deres ydeevne. Disse cookies indsamler ikke personoplysninger, men kun oplysninger, der er anonymiserede eller samlet.
  3. Funktionalitets cookies:
   Disse cookies aktiverer brugeres tidligere valg, som skal huskes (f.eks. brugernavn, sprog). De hjælper med at forbedre brugerens oplevelse og gør det muligt at personalisere din oplevelse. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, kan indeholde personoplysninger. Hvis du ikke accepterer disse cookies, kan det påvirke funktionaliteten og muligvis begrænse adgangen til indhold på hjemmesiderne, applikationerne eller nyhedsbrevene.
  4. Annonce cookies:
   Disse cookies bruges til at levere målrettet indhold til dig, som du måske er interesseret i. Vi kan bruge disse cookies til at huske hjemmesider, som du har besøgt, og kan dele dem med tredjeparter såsom annoncører eller reklamebureauer.
  5. Tredjeparts cookies:
   Disse er cookies, der indstilles på din enhed af tredjepartstjenesteudbydere, så de kan levere deres tjenester til dig. Indstillingen af disse cookies reguleres af de respektive tredjeparters cookie-politikker.
 5. I øjeblikket bruger vi følgende plugins og aktivt script-indhold fra tredjepartsudbydere på vores hjemmesider og applikationer. Tipico forbeholder sig ret til at bruge yderligere plugins og aktivt script-indhold til enhver tid.
  1. Adform:
   Tipico bruger Adform, en webanalysetjeneste leveret af Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 København K, Danmark (herefter benævnt Adform). Adforms teknologi gør det muligt for annoncører at indsamle og opbevare ikke-personoplysninger om internetbrugere, og bruge dem til analyse og adfærdsbaseret annoncering. Adform bruger en cookie-mekanisme til at afgøre, hvilke annoncer, der skal vises, f.eks. annoncer for lignende produkter, som den besøgende allerede har set. Oplysninger indsamles kun anonymt. Cookien indeholder et tilfældigt identifikationsnummer, en acceptér- eller afvis-valgmulighed, eller oplysninger om kampagner/annonceringsaktiviteter på en annoncørs hjemmeside. Denne brug af tilfældige identifikationsnumre i cookies betyder, at Adform indsamler og opbevarer anonyme oplysninger i cookie-baserede profiler. Dette omfatter: operativsystem, browserversion, geografisk placering, URL'er, hvorpå Adform viser annoncer, eller fakta om interaktioner med annoncer (såsom antallet af klik eller visninger). Yderligere oplysninger om Adforms fortrolighedspolitik kan findes på: http://site.adform.com/privacy-policy/en/. Du kan fravælge sporing ved at markere fravalgsknappen på http://site.adform.com/privacy-policy/en/.
  2. CrazyEgg:
   Vores hjemmeside bruger CrazyEgg, en tjeneste leveret af Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA (herefter benævnt CrazyEgg Inc.). CrazyEgg Inc. bruger "cookies", som opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til Crazy Egg Inc. og opbevaret der på en server. Crazy Egg Inc. kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Crazy Egg Inc. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om Crazy Egg Inc.'s fortrolighedspolitik, bedes du besøge: https://www.crazyegg.com/privacy. En mulighed for at fravælge er tilgængelig under linket: https: //www.crazyegg.com.opt-out.
  3. Exelate
   Vores hjemmeside bruger Exelate, en tjeneste leveret af Exelate, 7 West 22nd Street, 9th Floor, New York, NY 10010, USA (herefter benævnt Exelate). Exelate bruger "cookies", som opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til Exelate og opbevaret der på en server. Exelate kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Exelate. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om databeskyttelse ved brug af Exelate, bedes du besøge: http://exelate.com/privacy/website-policy/. En mulighed for at fravælge er tilgængelig under linket: http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/.
  4. Google-Analytics:
   Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt Google). Google Analytics bruger forskellige teknikker, herunder såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugere anvender hjemmesiden. Oplysningerne, der indsamles af Google Analytics om din brug af hjemmesiden vil blive sendt til og opbevaret af Google på servere, som kan betjenes uden for medlemsstater i Den Europæiske Union samt uden for stater, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering inden for Google Analytics-sporingskoden for denne hjemmeside, vil Google anonymisere din IP-adresse før transmission. Denne hjemmeside bruger en Google Analytics-sporingskode, hvortil operatøren "gat._anonymizelp ();" tilføjes for at muliggøre anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). Google vil bruge disse oplysninger på vegne af hjemmesideoperatøren med henblik på at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og til at levere andre tjenester forbundet med hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Google Analytics vil ikke knytte din IP-adresse til andre oplysninger, som Google har om dig. Du kan afvise brugen af Google-cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne bruge den fulde funktionalitet af denne hjemmeside. Du kan forhindre Googles indsamling og brug af oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Yderligere oplysninger om vilkårene og betingelserne for brug og databeskyttelse kan findes på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  5. Hotjar:
   Vores hjemmeside bruger Hotjar, en tjeneste leveret af Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (herefter benævnt Hotjar Ltd.). Hotjar bruger "cookies", der opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til Hotjar Ltd. og opbevaret der på en server. Hotjar Ltd. kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Hotjar Ltd. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om databeskyttelse ved brug af Hotjar, bedes du besøge: https://www.hotjar.com/privacy.
  6. Iovation:
   Vores hjemmeside bruger Iovation, en tjeneste leveret af Iovation Inc., 111 SW 5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, USA (herefter benævnt Iovation Inc.). Iovation Inc. bruger "cookies", der opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til Iovation Inc. og opbevaret der på en server. Iovation Inc. kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Iovation Inc. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om databeskyttelse ved brug af Iovation, bedes du besøge: https://www.iovation.com/legal/privacy.
  7. Optimizely:
   Vores hjemmeside bruger Optimizely, en tjeneste leveret af Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA (herefter benævnt Optimizely Inc.). Optimizely Inc. bruger "cookies", der opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til Optimizely Inc. og opbevaret der på en server. Optimizely Inc. kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Optimizely Inc. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om databeskyttelse ved brug af Optimizely, bedes du besøge: https://www.optimizely.com/privacy/. En mulighed for at fravælge er tilgængelig under linket: https://www.optimizely.com/opt_out/.
  8. Salesforce Agent:
   Vores hjemmeside bruger Salesforce Agent, en tjeneste leveret af Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, Storbritannien (herefter benævnt Salesforce). Salesforce bruger "cookies", der opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til Salesforce og opbevaret der på en server. Salesforce kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Salesforce. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om databeskyttelse ved brug af Salesforce Agent, bedes du besøge: https://www.salesforce.com/company/privacy.
  9. StickyADS:
   Vores hjemmeside bruger StickyADS, en tjeneste leveret af StickyADS.tv, 747 3rd Avenue, New York, NY 10017, USA (herefter benævnt StickyADS). StickyADS bruger "cookies", der opbevares på din computer til at hjælpe med at analysere, hvordan brugere navigerer vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adresser og brugeraktiviteter, kan blive sendt til StickyADS og opbevaret der på en server. StickyADS kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af StickyADS. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript". For flere oplysninger om databeskyttelse ved brug af StickyADS, bedes du besøge: http://www.stickyads.tv/privacy_policy/. En mulighed for at fravælge er tilgængelig under linket: http://www.networkadvertising.org/choices/.
  10. Akamai / Akamai Cookie Sync:
   JavaScript-kode fra Akamai Technologies Inc., 8 Cambridge Center, 02142 Cambridge, MA, USA (herefter benævnt Akamai) er indlæst på vores hjemmeside. Hvis du har aktiveret JavaScript i din browser og ikke har installeret en JavaScript-blokker, kan din browser sende personoplysninger til Akamai. For flere oplysninger om Akamais fortrolighedspolitik, bedes du besøge: http://www.akamai.de/html/policies/index.html. For helt at forhindre udførelse af Akamai JavaScript-kode, kan du installere en JavaScript-blokker (f.eks. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
  11. Bright Roll:
   JavaScript-kode fra Yahoo! Inc., 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, USA (herefter benævnt Bright Roll) er indlæst på vores hjemmeside. Hvis du har aktiveret JavaScript i din browser og ikke har installeret en JavaScript-blokker, kan din browser sende personoplysninger til Yahoo Ad Exchange. For flere oplysninger om Yahoo Ad Exchanges fortrolighedspolitik, bedes du besøge: https://info.yahoo.com/privacy/us/biz/rightmedia/details.html. For helt at forhindre udførelse af Yahoo Ad Exchange JavaScript-kode, kan du installere en JavaScript-blokker (f.eks. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
  12. Connextra:
   JavaScript-kode fra Betgenius Limited, 25a Soho Square, London, W1D 4FA, Storbritannien (herefter benævnt Connextra) er indlæst på vores hjemmeside. Hvis du har aktiveret JavaScript i din browser og ikke har installeret en JavaScript-blokker, kan din browser sende personoplysninger til Connextra. For flere oplysninger om Connextras fortrolighedspolitik, bedes du besøge: http://www.betgenius.com/privacy-policy/. For helt at forhindre udførelse af Connextra JavaScript-kode, kan du installere en JavaScript-blokker (f.eks. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
  13. DoubleClick:
   Vores hjemmeside bruger DoubleClick, en tjeneste leveret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. DoubleClick bruges til at vise annoncer, når du besøger vores hjemmeside. DoubleClick bruger oplysninger (men ingen personoplysninger såsom dit navn eller din e-mailadresse) vedrørende dine besøg på denne og andre hjemmesider, således at annoncer kan vises for produkter og tjenester, der er af interesse for dig. Hvis du ønsker at få mere at vide om disse metoder eller vil vide, hvilke muligheder der findes for at forhindre, at disse oplysninger bliver brugt af DoubleClick, skal du klikke her: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.
  14. Google API'er:
   Google API'er leveret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (herefter benævnt Google) bruges på vores hjemmeside. Disse er programgrænseflader leveret af Google. De oplysninger, der genereres, såsom IP-adressen, kan sendes til Google. Du kan forhindre indsamling og videregivelse af personoplysninger (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj såsom "NoScript".
  15. Googletagmanager.com:
   JavaScript-kode fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt Google) er indlæst på vores hjemmeside. Hvis du har aktiveret JavaScript i din browser og ikke har installeret en JavaScript-blokker, kan din browser sende personoplysninger til Google. For helt at forhindre udførelse af Google JavaScript-kode, kan du installere en JavaScript-blokker (f.eks. www.noscript.net).

VIII​. Datasikkerhed

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger anvendes til at beskytte dine personoplysninger mod adgang fra tredjeparter, videregivelse, ændring, ødelæggelse eller tab under oplysningernes indsamling, behandling og opbevaring. Dette beskyttelsesniveau kan dog ikke udvides til kommunikation via e-mail, og vi anbefaler, at du sender alle fortrolige oplysninger med almindelig post.

IX​. Ansvarligt kontor / Kontaktperson for anliggender vedrørende databeskyttelse

For eventuelle problemer med beskyttelse af dine personoplysninger, som du måtte have eller for at få yderligere oplysninger om vores databehandlingsaktiviteter, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige:
Tipico Co. Ltd.
Portomaso Business Tower
4011 St. Julian's, Malta
E-mail: dpo@tipico.com
Fax: +356 25 707 099

Version 16, Udstedelsesdato: 28.02.2018, © Tipico Co. Ltd.

Specifikke vilkår og betingelser for Tipico Casino-tilbuddet

I​. Generelt

 1. Disse specifikke vilkår og betingelser supplerer de generelle vilkår og betingelser for brugen af Casino-tilbuddet og regulerer din brug af Casinoet og Live Casinoet, der leveres af Tipico Casino Ltd.
 2. Tipico Casinoet og Live Casinoet drives af Tipico Casino Ltd., et selskab stiftet i henhold til maltesisk lov. Tipico Casino Ltd. blev opført i virksomhedsregistret (Registry of Companies) den 19. december 2006 under registreringsnummeret C 40324, og har hjemsted i Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011. Tipico Casino Ltd. er licenseret og reguleres af MGA. Tipico Casino Ltd. ejer licensnumrene MGA/CL1/180/2004 dateret den 9. november 2016, nr. MGA/CL1/1028/2014 dateret den 28 Januar 2016, MGA/CL1/1029/2014 dateret den 28. Januar 2016, og MGA/CL1/1030/2014 dateret den 28. januar, 2016 (hver især klasse 1 på 4 licenser).
 3. Tipico Co. Ltd. og Tipico Casino Ltd. benævnes i fællesskab "Tipico" med henblik på disse specifikke vilkår og betingelser.
 4. Tipico forbeholder sig ret til at ændre disse specifikke vilkår og betingelser. Kunden er ansvarlig for at holde sig orienteret om de aktuelt gældende bestemmelser. Tipico anbefaler, at kunden udskriver disse specifikke vilkår og betingelser for at undgå misforståelser og tvister på et senere tidspunkt.

II​. Åbning af en konto / konto

 1. Casino-tilbuddet, som er tilgængeligt på hjemmesiden indeholder Casinospil og Live Casinospil, som begge drives af Tipico Casino Ltd.
 2. For at benytte sig af Casino-tilbuddet, skal kunden overføre midler fra hovedtegnebogen til Casino- eller Live Casino-tegnebogen ved hjælp af 'køb chips'-funktionaliteten. Overførsel af midler mellem hovedtegnebogen og casino-tegnebogen foregår via en sikker forbindelse. Kunden kan også overføre midler fra Casino- eller Live Casino-tegnebogen tilbage til hovedtegnebogen, da der kun kan anmodes om udbetalinger til kundens bankkonto, kreditkort eller anden elektronisk tegnebog (e-wallet) fra hovedtegnebogen. Tipico Casino Limited tilbyder også et Swipe-In kasino i mobiltilbuddet. For nærmere oplysninger, henvises der til punkt C.II.6.
 3. Casino Gaming-softwaren leveres til Tipico Casino Ltd. af NetEnt Malta Limited (Net Ent), Microgaming Europe Limited (Microgaming) og NYX Interactive Malta Ltd. (NXY), alle selskaber organiseret under maltesiske love (Udbyder af casinospil). Tipico Casino Ltd. er autoriseret til at bruge Casino Gaming-softwaren til at drive Casinospil på hjemmesiden under sin klasse 1 på 4 licenser i eget navn og for egen regning og til at modtage, holde og betale midler med henblik på transaktioner og afregninger i Casinoet.
  Alle Casinospil leveres udelukkende af klasse 4-licensindehavere. Casinospillene, som leveres af NYX bliver hostet og administreret på dets platform, licenseret af MGA under licensnummer MGA/CL4/695/2010. Casinospil, som leveres af Microgaming og NetEnt på NYX-platformen er licenseret af MGA under licensnummer MGA/CL4/344/2007 og MGA/CL4/184/2004. Al Casinospil-software i Tipico Casino drives under en tilfældig talgenerator (RNG - Random Number Generator) for at sikre retfærdighed for kunder (RNG-spil).
 4. Live Casinoet leveres til Tipico Casino Ltd. af Evolution Gaming Malta Limited (Evolution Gaming) et selskab organiseret under Maltas love (Udbyder af Live Casinospil). Tipico Casino er autoriseret til at tilbyde Live Casinoet på hjemmesiden under sin klasse 1 på 4 licenser i eget navn og for egen regning og til at modtage, holde og betale midler med henblik på transaktioner og afregninger i Live Casinoet.
 5. Live Casinoet bliver hostet og administreret af Evolution Gaming på NXY-platformen og licenseret af MGA under licensnummer MGA/CL4/664/2010. Live Casinoet styres udelukkende af Evolution Gaming.
  1. Tipico Casino Ltd. bruger Evolution Gaming Live Casino-chatmuligheden på hvert bord, hvor kunder kan kommunikere med hinanden og casino-personale kan udsende meddelelser til borde. Chat-funktionen kan konfigureres til at være privat eller offentlig gennem brug af kundegruppe-indstillinger. Når den er indstillet til privat, er det kun muligt at chatte med spillere fra Tipico Casino Ltd. Når indstillet til offentlig, er det muligt at chatte med spillere fra enhver anden licenstager (selskaber, der leverer Evolution Gaming Live Casino), der sidder ved samme bord.
  2. Tipico Casino Ltd. og Evolution Gaming leverer denne funktionalitet, men påtager sig ikke noget ansvar for indholdet, der skrives af en kunde i en eventuel chat-meddelelse.
  3. Evolution Gaming opretholder en overordnet liste over blokerede ord for chatten, for at forhindre visning af uacceptable ord i enhver licenstagers kundes chat-meddelelse.
  4. Formålet med chatten er at kunder kan kommunikere med hinanden om spillet. Chatten må ikke anvendes til andre formål.
 6. Swipe-In kasino hostes og leveres af Tipico Casino Ltd. Tipico Casino Ltd. har tilladelse til at drive Swipe-In kasinospil under sin klasse 1-licens.
  1. Som en afvigelse fra punkt C.II.2, skal kunden ikke overføre penge til kasino-wallet for at bruge Swipe-In kasino. Indsatsen trækkes fra hoved-wallet og placeres af Tipico Casino Ltd. Gevinster udbetales til kunders hoved-wallet.
  2. Grænserne, der henvises til i punkt A.VII i de generelle vilkår og betingelser, gælder udelukkende for Swipe-in, når de er angivet under afsnittet Sportsbetting-grænser og indbetalingsgrænser. Indsats-/tabsgrænser, der er fastsat i henhold til online-kasinogrænser og grænser i henhold til punkt C.II.11 (tidsgrænser for kasino-session), gælder ikke for Swipe-In kasino.
  3. Hvis du placerer et kontant-bet på Swipe-In kasino og stopper med at spille midt i spillesessionen af enhver årsag, medmindre spillet genoptages i sessionen inden for 30 dage fra sidste spildato, forbeholder Tipico Casino Ltd. sig ret, men er ikke forpligtet til, at annullere spillesessionen og refundere indsatsbeløbet, der er tilbage i spillet til kundekontoen.
 7. Tipico Casino Ltd. hverken accepterer eller påtager sig eventuelt ansvar for transaktioner i Casinoet eller Live Casinoet. C.II.14 berøres ikke.
 8. Tipico Casino Ltd. påtager sig intet ansvar for spil, der ikke fungerer eller afbrudte spil. Hvis et spil ikke fungerer eller afbrydes, skal kunden kontakte kundesupport. Tipico Casino Ltd vil derefter kontakte udbyderen af Casinospil eller Live Casinospil og informere kunden om beslutningen, der blev taget af udbyderen af Casinospil eller Live Casinospil. I alle tilfælde af spil, der ikke fungerer samt fejl, vil eventuelle gevinster blive ugyldiggjort og indsatserne vil blive annulleret. C.II.14 berøres ikke.
 9. Casino Gaming- og Live Casino Gaming-softwaren leveres af Tipico Casino Ltd. "som den er" uden garantier, betingelser, tilsagn eller erklæringer, udtrykt eller stiltiende, lovbestemt eller på anden måde. Tipico Casino Ltd. udelukker hermed alle stiltiende vilkår, betingelser og garantier (herunder for eventuel ​​salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål). Det er alene kundens ansvar at kontrollere og sikre, at deres anvendte computerenheder og software er kompatible med softwarekravene til Casinoet og Live Casinoet, således at softwaren kan køre ordentligt. C.II.14 berøres ikke.
 10. Kunden kan finde de præcise spilleregler i hjælpefilerne, der er tilgængelige i hvert spil.
 11. I tillæg til A.VII i de generelle vilkår og betingelser, har kunden mulighed for at indstille sessionstidsfrister.
 12. Tabet af casino-bonuspenge betragtes ikke som et tab i henhold til betydningen af tabsgrænsen som anført i A.VII.3 i de generelle vilkår og betingelser.
 13. Regler for Casinoet og Live Casinoet kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel. Det er kundens ansvar at holde sig selv informeret om den seneste version.
 14. Det mindste return to player (RTP) for Tipico Casinos tilfældige talgenerator-baserede spil (RNG-spil, som defineret i C.II.3.) er 92 % i gennemsnit om året. Det betyder, at en kunde har ret til at forvente, at den tilfældige talgenerator for Tipico Casino Ltd.s RNG-spil er konfigureret på en sådan måde, at en minimum udbetaling på mindst 92 % af det samlede beløb, der blev satset af alle kunder på Tipico Casino i dette specifikke RNG-spil i løbet af hvert kalenderår er garanteret, og dermed bliver et gennemsnit på mindst 92 % af det samlede beløb, der blev satset af alle kunder på Tipico Casino i dette specifikke RNG-spil inden for dette kalenderår, udbetalt som gevinster.

III​. Kontolukning

Kunden kan specifikt udelukke sig selv fra Casinospil ved at kontakte kundesupport.

Version 16, Udgivelsesdato: 28.02.2018, © Tipico Casino Ltd

Spillekupon 
Top vindere: Hold dig opdateret på vores seneste top vindere!
1 Dag
1 Uge
1 Måned
Gevinst
Indsats
1.
13.166 €
950 €
2.
11.860 €
120 €
3.
11.105 €
190 €
4.
10.898 €
50 €
5.
10.408 €
120 €
6.
5.394 €
600 €
7.
4.940 €
95 €
8.
4.670 €
100 €
1.
41.929 €
650 €
2.
35.925 €
1.122 €
3.
28.532 €
148 €
4.
24.624 €
3.800 €
5.
24.100 €
100 €
6.
23.808 €
29 €
7.
22.500 €
50 €
8.
21.984 €
47 €
1.
143.015 €
47 €
2.
95.410 €
6.343 €
3.
80.999 €
2.499 €
4.
67.396 €
2.850 €
5.
55.312 €
1 €
6.
49.999 €
9.360 €
7.
48.735 €
7.600 €
8.
47.150 €
20 €
Dit væddemål bliver behandlet
Vent venligst, da vi tilægger en lille forsinkelse på live væddemål.
loading
Du er blevet logget af!
Da du ikke har været aktiv i en længere periode, er du af sikkerhedsmæssige årsager blevet logget af automatisk.
Vent venligst ...
Denne proces kan ikke afbrydes.
delayimage
v5.141.0b108 - w15