Generelle vilkår og betingelser

 
 
 
 

I. Generelt

 
 1. Tipico Sportsbook drives af Tipico Co. Ltd., en virksomhed grundlagt i overensstemmelse med maltesisk lovgivning. Tipico Co. Ltd blev registret den 13. juli 2004 under registreringsnummeret C 34286 med virksomhedsadresse i Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011, Malta. Tipico Co. Ltd. har licens hos og reguleres af den maltesiske lotteri og spillemyndighed (MGA), og har derfor tilladelse til at udbyde og acceptere væddemål på hvilken som helst international begivenhed med et usikkert resultat. Denne licens blev udstedt den 1. marts 2005 med licensnummeret MGA/CL2/180/2004 og forlænget af MGA den 1. marts 2015.

  Tipico Casino drives af Tipico Co. Ltd., en virksomhed grundlagt i overensstemmelse med maltesisk lovgivning. Den blev indskrevet i virksomhedsregisteret den 19. december 2006 under registreringsnummeret C 40324 med virksomhedsadresse i Portomaso Business Tower, St. Julian's STJ 4011, Malta. Tipico Casino Ltd. har licens hos og reguleres af MGA. Tipico Casino Ltd. besad det provisoriske licensnr. (Lol) MGA/CL1/180/2004 fra 10. marts 2008 og blev fuldt licenseret den 9. september 2011 under samme licensnr.

  Tipico Co. Ltd. og Tipico Casino Ltd. henviser i fællesskab til "Tipico" for så vidt disse generelle vilkår og betingelser angår.
 2. Tipico driver domænet tipico.com. Tipico kan anvende andre landespecifikke domæner, som måske kun er tilgængelige fra bestemte regioner.
 3. Alle væddemål, placeret enten på hjemmesiden eller gennem en affilieret agent, drives, holdes, accepteres, placeres og behandles udelukkende på Malta. Tipico betaler spilleskatter og andre skatter på Malta.
 4. Tipico og kunden er de eneste implicerede parter i den pågældende væddemålskontrakt.
 5. For at kunne placere et væddemål hos Tipico, skal kunden erklære sig indforstået med disse generelle vilkår og betingelser.
 6. Tipico forbeholder sig retten til at ændre i disse generelle vilkår og betingelser. Det er kundens ansvar at holde sig løbende opdateret med de til enhver tid gældende bestemmelser. Tipico anbefaler, at kunden udskriver disse generelle vilkår og betingelser for at undgå, at der på et senere tidspunkt opstår misforståelser og uenighed.
 7. Adgangen til hjemmesiden er muligvis forbudt for nogle eller alle indbyggere i bestemte lande. Det er ikke Tipicos hensigt, at personer, der bor i lande, hvor sådanne aktiviteter er ulovlige, så som Tyrkiet, Schweiz, Spanien eller Grækenland, bruger hjemmesiden med henblik på at indgå væddemål eller til nogle som helst andre formål. Hjemmesiden skal ikke forstås som tilbud om, reklame eller invitation fra Tipicos side til at bruge siden eller indgå væddemål eller andre tjenesteydelser i sådanne jurisdiktioner, hvor sådanne aktiviteter er ulovlige.
 8. Det er kundens ansvar at informere sig om de relevante love, der gælder for vedkommendes bopæl.
 9. Kunden skal sikre sig, at når han/hun bruger hjemmesiden som enkelt person og/eller ved placering af væddemål på hjemmesiden, at han/hun handler lovligt i sin egen jurisdiktion. Tipico kan ikke holdes ansvarlig i nogen jurisdiktion, i tilfælde af at kunden overtræder lokale love.
 10. Tipico forbeholder sig retten til:
  • at afvise kontoansøgninger, uden at give en begrundelse
  • at afvise individuelle væddemål, uden at give en begrundelse
  • begrænse indsatsen på individuelle væddemål
  • begrænse individuelle kunders indsats
 11. Tipico påtager sig ikke noget ansvar for transmissionsfejl af væddemålsdata og resultater. Tipico benytter sig af ydelser fra tredjeparter, der kontraktmæssigt ligeledes har fraskrevet sig ethvert ansvar over for Tipico. Derfor kan erstatningskrav i intet tilfælde gøres gældende på grund af transmissionsfejl, forsinkelser, misbrug eller manipulation af data via internettet eller andre fejl under transmissionen af data og resultater.
 12. Kunden er ikke berettiget til at overføre eller pantsætte tilgodehavender på Tipico, hverken gratis eller mod betaling.
 13. Hvis relevant, så henviser begrebet væddemål til et væddemål på Sportsbook, men det henviser også til indsatser satset i Casino eller Live Casino.
 14. Tipico kan i enkelte tilfælde give afkald på rettigheder i henhold til vilkår og betingelser. Kunden har ikke ret til de afståede rettigheder i fremtiden.
 15. Hvis en af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser bliver ugyldige, helt eller delvist, forbliver væddemålkontrakten upåvirket. Hvis individuelle bestemmelser er ugyldige, vil indholdet af væddemålkontrakten, der erstatter denne bestemmelse, rette sig efter de lovmæssige bestemmelser, som lægger sig tættest op af den ugyldige bestemmelse.
 16. Loven i Malta er gældende.
 17. Ved uoverensstemmelser mellem den engelske version af de generelle vilkår og betingelser og andre sprogversioner er det den engelske version, der gælder.
 
 
 

II. Kontooprettelse / Konto

 
 1. Generelt
  Ved at åbne en konto erklærer kunden, at han/hun:
  1. er 18 år eller ældre,
  2. er en ikke-begrænset person med respekt for forretningsaktiviteter,
  3. ikke er under juridisk overvågning,
  4. ikke anvender midler anskaffet gennem ulovlige aktiviteter,
  5. opretter kontoen til personlig brug og ikke forfølger kommercielle hensigter,
  6. er bevidst om Tipicos nuværende generelle vilkår og betingelser og accepterer dem udtrykkeligt.
 2. Kunden er forpligtet til at angive korrekte oplysninger under registreringen, herunder bopælsadresse og e-mail-adresse. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at opdatere disse rettidigt i tilfælde af ændringer i hans/hendes angivne oplysninger.
 3. Ved at åbne en konto på hjemmesiden er kunden berettiget til at anvende Sportsbook, Casino og Live Casino.
 4. For at leve op til vores sikkerhedsforanstaltninger skal en adgangskode bestå af mindst 8 tegn. Adgangskoden må indeholde store og små bogstaver, cifre og specialtegn, men ingen omlydstegn. Adgangskoden må ikke ligne andre kundeinformationer, f.eks. fornavn eller by.
 5. Hvis en konto åbnes og bruges i brud mod bestemmelserne i afsnit II.1, er Tipico eller hvilken som helst maltesisk retslig institution berettiget til at konfiskere midlerne på denne konto.
 6. Tipico behandler alle konti strengt fortroligt. En forpligtigelse til at fremlægge oplysninger kan udstedes af de maltesiske myndigheder, f.eks. af MGA eller Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
 7. Kunden skal rette alle spørgsmål til os vedrørende hans/hendes konto via kontaktformularen på hjemmesiden.
 8. Kontovalutaen er euro.
 9. Det er ikke muligt at overføre/sælge/opkøbe konti fra en kunde til en anden. Det er heller ikke muligt at overføre midler fra en konto til en anden.
 10. Hver kunde er kun berettiget til at oprette og anvende en konto.
 11. Kunden skal straks berette ethvert beløb, som ved en fejl er krediteret til hans/hendes konto. Samtlige gevinster, der beror på en fejltagelse, er ugyldige, lige meget under hvilke omstændigheder de er opstået.
 12. Tipico kan efter eget skøn give kunden en bonus for at opfylde visse kriterier. Der gælder de kriterier, der er fastsat på tidspunktet for væddemålets placering. Kunden kan finde disse på opslag i butikkerne, på hjemmesiden eller tilsendt pr. e-mail. Tildelte bonusser bliver automatisk krediteret kundens konto.
 13. Kunden kan afmelde sig nyhedsbreve/reklamer for Sportsbook, Casino og Live Casino ved at fjerne markeringen ved det respektive nyhedsbrev under sektionen "Personlige Oplysninger".
 14. Tipico tilbyder to former for konti:
  1. Online konto
   Kunden skal åbne en konto på hjemmesiden for at få adgang til Tipicos udbudte tjenester.
   1. Det er kundens ansvar at holde sit brugernavn og sin adgangskode for sig selv. Tipico påtager sig ikke noget ansvar for væddemål, der placeres af tredjemand, som har fået kendskab til disse data.
   2. Indbetaling på og udbetaling fra spillekontoen kan foretages gennem forskellige betalingssystemer som f.eks. kreditkort, bankoverførsel m.m som er registreret af kontoejeren.
   3. Alle betalingsoverførsler foretages gennem sikre forbindelser for på bedst mulig vis at hindre tredjeparter i at få uautoriseret adgang.
   4. Tipico forbeholder sig retten til at fastsætte minimums- og/eller maksimumsbeløb for indbetalinger, alt efter hvilken betalingsmetode der vælges. Mulige begrænsninger og indbetalingsgebyrer vises under sektionerne "betalingsmuligheder" og "indbetalingsmuligheder" på hjemmesiden og angives eksplicit under betalingsprocessen. For bankindbetalinger på mindre end 25 euro er Tipico berettiget til at fratrække bankgebyrer fra det indbetalte beløb samt tage yderligere et behandlingsgebyr.
   5. Tipico forbeholder sig retten til at tilføje yderligere samt indskrænke eller nedlægge eksisterende betalingsmetoder.
   6. Tilbageførsler, annulleringsgebyrer, tilbageførte posteringer og lignende omkostninger, som pådrages ved fejlagtige betalinger, trækkes fra kundens konto.
   7. Hvis kunden beslutter sig for elektronisk betaling, udelukker han/hun enhver form for tilbagekaldelse eller lignende ved en korrekt udførelse af placeringsordren. Ellers gælder de internationale anerkendte bestemmelser og love for elektroniske betalingstransaktioner.
   8. Tipico er ikke noget pengeinstitut, og uanset beløbets størrelse betales der ingen renter for midler på kundens konto.
   9. Tipico er bundet af loven til at bekræfte kunders identitet, hvis kundens udbetalinger eller overførsler når et samlet beløb på 2.000 euro eller mere. Tipico forbeholder sig også retten til at bekræfte kunders identitet, hvis lavere beløb overføres eller i tilfælde af mistænkelige overførsler.
  2. Tipico kundekort
   1. Kunden kan anmode om et kundekort i en hvilken som helst væddemålsbutik. Der findes ikke nogle retslige krav for udstedelse af et kundekort. Tipico eller butikken kan uden begrundelse nægte at udstede et kundekort.
   2. Væddemålsbutikken, som udsteder kortet, er alene ansvarlig for saldoen på kundekortet. Ind- og udbetalinger kan kun foretages der.
   3. Kundekortet registreres i indehaverens navn, og kan ikke overføres. For at kunne kontrollere og undgå misbrug af kortet skal kunden legitimere sig ved fremvisning af kundekortet, hvis butikkens medarbejdere eller Tipico forlanger det.
   4. Tipico hæfter ikke for:
    • saldoen på kundekortet;
    • misbrug af kundekortet; Tipico forbeholder sig retten til en strafferetlig forfølgelse i tilfælde af misbrug af kortet;
    • væddemål placeret af tredjeparter ved brug af kundekortet;
    • skader pådraget af kunden ved brug af kundekortet.
   5. Kundekortet skal opbevares med særlig omhu, for at forhindre at det bortkommer eller misbruges. Et tabt kort skal omgående meddeles til den butik, der har udstedt kortet, som vil foranledige en spærring af kundekortet hos Tipico. I tilfælde af bortkommelse eller tyveri kan kunden anmode om et nyt kort ved at fremvise velegnede identitetsoplysninger, men saldoen kan ikke overføres til det nye kort. Tipico forbeholder sig retten til at tage et rimeligt gebyr for udgifter og omkostninger herfor.
   6. Kunden er ansvarlig for at holde brugernavn og adgangskode for sig selv.
   7. Kunden skal jævnligt tjekke sin saldo/væddemålshistorik på sit kundekort. Der står en infoterminal til rådighed i butikken til samme formål. Hvis kunden opdager uregelmæssigheder, skal han/hun straks meddele en medarbejder i den væddemålsbutik, som udstedte kortet, herom.
   8. Hvis en af parterne, uanset hvilken (kunden, Tipico eller væddemålsbutikken), ønsker at opsige kontrakten, vil kundekortet blive blokeret og eventuelt også konfiskeret. Der kan anmodes om en udbetaling af den resterende saldo på kundekortet i den væddemålsbutik, som udstedte kundekortet. I tilfælde af, at der blev givet en bonus, og bonusbetingelserne endnu ikke er blevet mødt, forbeholder Tipico sig retten til at beholde den relevante saldo.
   9. Tipico forbeholder sig retten til at ændre eller udskifte kundekortservicemodellen til/med en anden service, eller annullere den når som helst. Tipico vil give besked herom i rimelig tid og beskytte kundens interesser. Beskeden herom kan ses i væddemålsbutikken og på hjemmesiden. Såfremt der foreligger vigtige grunde herfor (f.eks. lovændringer) er det tilladt at indstille, rette og/eller ændre serviceudbuddet eller dele heraf uden overholdelse af en frist.
 15. Tipico tilbyder også et casino, som er tilgængelig på hjemmesiden:
  1. For at benytte sig af casino-tilbuddet skal kunden overføre midler fra hovedkontoen til Casino- eller Live Casino-kontoen ved at anvende funktionen "køb jetoner". Overførsel af midler mellem hoved- og casino-kontoen sker via en sikker forbindelse. Kunden kan også overføre midler fra Casino- og Casino Live-kontoen tilbage til hovedkontoen, da der kun kan anmodes om udbetalinger fra hovedkontoen til kundens bankkonto, kreditkort eller anden e-konto.
  2. Casino-tilbuddet
   1. Casinoet leveres til Tipico af Net Entertainment Malta Limited (Net Entertainment). Tipico er autoriseret til at modtage, holde og udbetale midler i forbindelse med overførsler og betalinger inden for casinoet.
   2. Net Entertainment er en offentlig virksomhed noteret i Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Casino-spillene leveret af Net Entertainment er hostet og drevet af Net Entertainment på Net Entertainments platform, licenseret af MGA under licensnummer MGA/CL4/184/2004.
   3. Casino-spillesoftwaret drives af en slumptalsgenerator (RNG) for at sikre retfærdigt spil over for alle sine kunder. Se http://www.netent.com/about/randon-number-generator for yderligere oplysninger.
  3. Live Casino leveres til Tipico af Evolution Malta Limited (Evolution Gaming) og Net Entertainment. Tipico er autoriseret af begge virksomheder til at modtage, holde og udbetale midler i forbindelse med overførsler og betalinger inden for Live Casino.
   1. Tipico er autoriseret af Net Eentertainment til at repræsentere, reklamere og markedsføre deres live casino produkttjenester, som er en stå-alene tjeneste. Det styres og/eller kontrolleres ikke af Tipico og leveres under Evolution Gamings licensnummer.
   2. Tipico er autoriseret af Evolution Gaming til at repræsentere, reklamere og markedsføre deres live casino produkttjenester. Det styres og/eller kontrolleres ikke af Tipico og leveres under Nets licensnummer.
    1. Tipico anvender Evolution Gaming live casino spillenes chat-funktion ved hvert bord. Her kan kunder kommunikere med hinanden og casino-medarbejdere kan sende beskeder til bordene. Chat-featuren kan indstilles til at være privat eller offentlig ved at anvende kundegruppeindstillingerne. Når indstillet til privat er det kun muligt at chatte med spillere fra Tipico Casino. Når indstillet til offentlig er det muligt at chatte med spillere fra alle andre licenshavere (virksomheder, som udbyder Evolution Gaming Live Casino spil), som sidder ved samme bord.
    2. Tipico og Evolution Gaming leverer denne funktion, men tager ikke ansvar for indholdet, som skrives i en hvilken som helst chat af en hvilken som helst kunde.
    3. Evolution Gaming holder en hovedliste over blokerede ord i chatten, for at forhindre visningen af uacceptable ord i chatten, skrevet af en hvilken som helst af licenshavernes kunder.
    4. Formålet med chatten er at give kunderne mulighed for at chatte med hinanden vedrørende spillet. Chatten må ikke anvendes til andre formål.
  4. Tipico accepterer og vedstår intet ansvar overhovedet for overførsler foretaget til, fra og/eller mellem Casino eller Live Casino, bortset fra midler der modtages, holdes og/eller udbetales fra en konto i sammentræf med en ordning på Casino eller Live Casino.
  5. Tipico kan ikke holdes ansvarlig for funktionsfejl eller afbrudte spil. Hvis et spil ikke fungerer eller afbrydes, skal kunden kontakte kundesupporten. Tipico vil derpå kontakte Casino og Live Casino udbyderne og informere kunden om Casino-udbyderens beslutning herom. I tilfælde af driftsforstyrrelser og fejl vil alle gevinster blive tilbagetrukket og indsatser annulleret.
  6. Casino og Live Casino softwaren leveres "som den er" uden nogle garantier, betingelser, forpligtigelser eller repræsentation, udtrykt eller antydet, lovfæstet eller lignende. Tipico ekskluderer hermed alle antydede termer, betingelser og garantier (inklusiv enhver form for salgbarhed, kvalitetstilfredshed og egnethed til et bestemt formål). Det er alene kundens ansvar at tjekke og sikre sig, at deres computerenhed og software er kompatibel med Casino og Live Casino softwarekravene for at kunne køre softwaret ordentligt.
  7. Kunden kan finde de præcise spilleregler under hjælpefilerne, som leveres til hvert spil.
  8. I tillæg til IV.3 har kunden mulighed for at sætte en tidsbegrænsning per session.
  9. Casino og Live Casino bestemmelserne leveret af Net Entertainment og Evolution Gaming kan blive ændret uden forudgående varsel. Det er kundens ansvar at orientere sig om den seneste version.
 
 
 

III. Lukning af konto

 
 1. Kunden kan når som helst lukke sin konto. Denne funktion findes under sektionen "Personlige Oplysninger".
 2. Hvis en konto lukkes med relation til ansvarligt spil eller spilleafhængighed, gælder følgende:
  1. Hvis kunden har problemer med spil eller spilleafhængighed, kan denne selvudelukke sig selv midlertidigt eller permanent. Denne mulighed for kontolukning er tilgængelig under ”Min profil ” eller kan forespørges via kundeservice.
  2. Tipico vil bestræbe sig på at ekskludere kunden, på kundens ønskes, så hurtigt det praktisk er muligt. Denne procedure kan dog tage en rimelig arbejdstid at implementere. Tipico vil ikke se selvudelukkelsesperioden for startet, før denne er blevet fuldt ud implementeret og kunden informeret.
  3. Hvis kunden stadig har adgang til sin konto, er det kundens ansvar at informere Tipico med det samme. Gøres dette ikke, vil Tipico ikke kunne holdes ansvarlig overfor kunden eller tredjepart, hvis kunden er i stand til at fortsætte sine spil via Tipico’s hjemmeside og/eller i Tipico’s butikker.
  4. Tipico forbeholder sig retten til at ekskludere en kunde, hvis kunden har tilkendegivet at han/hun har, eller Tipico med rimelig finder at kunden har, problemer med relation til spilleafhængighed.
  5. Konti der er lukket via selvudelukkelse eller blokeret af Tipico, kan under ingen omstændigheder blive genaktiveret, før eksklusionsperioden er udløbet.
  6. Tipico’s selvudelukkelsespolitik involvere en fælles forpligtelse fra Tipico og kunden. Tipico vil tage rimelig skridt for at forhindre kunden i at genåbne sin konto eller åbne nye konti. Kunden er dog forpligtet til at undlade ethver forsøg på genåbning af en eksisterende konto samt åbne nye konti i selvudelukkelsesperioden.
  7. Enhver selvudelukkelse eller blokering af Tipico i forbindelse med forebyggelse af spilleafhængighed, vil udelukkende være gældende hos Tipico og ikke hos andre sider eller tjenester drevet af Tipico.
 3. I tilfælde af permanent deaktiveret konto, i sammenhæng med forebyggelse af kompulsivt spil (ludomani), kan spillekontoen kun genåbnes af Tipico og, i overensstemmelse med Remote Gaming Regulations, kun efter en forsinkelse på syv dage.
 4. Kunden kan specifikt udelukke sig selv fra casinospil ved at kontakte kundesupporten.
 5. Hvis kunden ønsker at få udbetalt et indestående beløb på en inaktiv, lukket, blokeret eller ekskluderet konto, skal denne kontakte kundeservice.
 6. Hvis kunden ikke logger ind på sin konto i en periode på 12 måneder eller mere, vil Tipico trække et administrationsgebyr på 5,00 € hver måned derefter indtil der ingen saldo er tilbage eller 30 måneders inaktivitet er nået. Hvis kunden forbliver inaktiv i 30 måneder på trods af skriftlige advarsler, er Tipico forpligtet til at overføre den resterende saldo til MGA.
 7. Tipico forbeholder sig retten til, efter eftet skøn, at afvise oprettelsen af en konto eller lukke en kundes konto, under forudsætning af kontraktlige forpligtelser stadig vil blive overholdt.
 8. Tipico forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at annullere ethvert væddemål/enhver gevinst og fjerne enhver saldo, herunder bonusser eller andre kampagnesaldi, fra kundens konto, for at bringe aftalen til ophør og/eller for at indstille servicebestemmelserne/deaktivere kontoen, hvis Tipico har rimelig grund til at tro eller kan påvise en af følgende scenarier:
  1. kunden har mere end én aktiv konto hos Tipico (brugen af et Tipico kundekort anses ikke som en ekstra konto i denne paragrafs henseende);
  2. kundens navn og oplysninger stemmer ikke overens med navn og oplysninger på kreditkort eller andre betalingskonti benyttet til at foretage køb eller indbetalt med hos Tipico;
  3. kunden deltager i en Tipico-kampagne og udbetaler før kravene til den bestemte kampagne er opfyldt;
  4. kunden opgiver urigtige eller misledende informationer under oprettelsen og/eller i løbet af aftaleperioden med Tipico;
  5. kunden har fejlet eller forsømt at fremvise de anmodede identifikationsdokumenter indenfor den nævnte tidsperiode;
  6. kunden er ikke myndig;
  7. kunden logger på og deltager i tjenesterne fra en jurisdiktion, hvor deltagelse i tjenesterne er forbudt ved lov;
  8. kunden indsætter penge, som stammer fra kriminelle eller andre ulovlige eller uautoriserede aktiviteter;
  9. kunden fanges i at snyde eller i et forsøg på at snyde eller har snydt en eller flere parter, eller hvis det fastslås af Tipico, at han/hun har brugt eller anvendt kunstig intelligens eller andet system (inklusiv maskiner, computere, software eller andre automatiseret systemer) designet specifikt til at vinde over systemet, eller kunden afsløres i at have samarbejdet eller forsøgt at samarbejde med andre spillere for at snyde Tipico (eller andre spillere, som det vil være tilfældet);
  10. kunden har tilladt eller muliggjort (bevidst eller ubevidst), at en anden anvender hans/hendes konto;
  11. kunden fejler at opfylde disse generelle vilkår og betingelser;
  12. kunden anvender upassende sprog, når der kommunikeres via e-mail, chat eller telefon;
  13. Tipico bliver bevidst om, at kunden har spillet på en anden online spilleside under en omstændighed fastlagt i paragraf III. 8 a) til l) ovenfor.
 
 
 

IV. Grænser 

 
 1. Gevinster for sportsvæddemål er generelt begrænset til 100.000 euro pr. kunde pr. uge.
 2. Der gælder en gevinstgrænse på 100.000 euro pr. spillekupon.
 3. Kunden kan selv opsætte grænser for at kontrollere sin egen spilleadfærd. Disse grænser for indbetalinger, indsatser og tab samt casino-grænser kan sættes på en daglig-, ugentlig- eller månedlig-basis. Disse indstillinger findes under sektionen "Personlige Oplysninger". Alternativt kan Tipico sætte disse grænser efter kundens anmodning. Tipico forbeholder sig retten til at indføre grænser på visse konti, hvis det syntes nødvendigt for ansvarligt spil. Tipico vil informere kunden herom. Reduktioner i grænser aktiveres straks; forhøjede grænser aktiveres først efter en forsinkelse på syv dage i overensstemmelse med Remote Gaming Regulations.
 
 
 

V. Gevinster og udregning af gevinster

 
 1. Gevinster på væddemål med faste odds beregnes ved at gange oddsene med indsatsen.
 2. Gevinsten krediteres automatisk spillekontoen. I enkelte tilfælde kan krediteringen af gevinster udsættes indtil udgivelsen af det officielle resultat. Dette gælder også for kundekortkontoen.
 3. Udbetalingen af gevinster kan udsættes op til 30 dage.
 4. Forudsat at resultatet står fast, vil alle væddemål blive afgjort og vurderet. Tipico anerkender kun resultater, som opstår under begivenheden. Samtlige ændringer, der sker efter dette tidspunkt, har ingen indflydelse på vurderingen af spillebegivenheden. Væddemål, der allerede er afgjort på tidspunktet for afbrydelsen (live-spil, halvlegs-spil, periode-spil, over/under-spil, første mål osv.), udregnes uafhængigt af tidspunktet for kampens afbrydelse eller genoptagelse. Hvis begivenheden afbrydes under overtid eller straffesparkskonkurrence gælder resultatet efter 90 minutters spil (inklusiv overtid).
 5. Hvis en aflyst, afbrudt eller annulleret sportsbegivenhed påbegyndes igen eller fortsættes indtil slutningen af den efterfølgende dag lokal tid, gælder væddemålet for den nye genstartede/fortsatte spillebegivenhed. Væddemålet forbliver også gyldigt, hvis begivenheden genoptages/fortsættes på et neutralt sted. Hvis kampen ikke genstartes eller fortsættes, erklæres væddemålet for ugyldigt. Dette gælder ikke for spilmarkeder, der forinden blev tilbudt som live-spil og som allerede er blevet vurderet (f.eks. 1. mål, næste mål, halvlegs-spil, over/under-spil) eller spil som er ”cashed out” (Tilbagekøbt).
 6. Hvis et væddemål erklæres for ugyldigt (f.eks. ved aflysning af en kamp), skal dette væddemål vurderes med odds på 1,0 som "vundet". For singlespil betyder dette, at kunden modtager et beløb, der svarer til hans/hendes indsats. Ved kombinationsspil bliver oddsene tilpasset tilsvarende, og kombinationsspillet er stadig vundet, når alle de andre deraf omfattede spil også er vundet.
  Mulige gebyrer, f.eks. på singlespil, bliver ikke refunderet.
 7. Ligakampe eller kampe i en turnering, som f.eks. pokalkampe, der stoppes af dommeren før den fastsatte spilletid er gennemført, vurderes efter den endelige stilling på dette tidspunkt, hvis dommeren erklærer kampen for gyldig med slutfløjtet og kampen bliver optaget i de officielle tabeller og ikke bliver gentaget eller fortsat på et senere tidspunkt.
 8. Tipico påtager sig ikke noget ansvar for indtastnings-, transmissions- eller beregningsfejl. Tipico forbeholder sig retten til at foretage ændringer med tilbagevirkende kraft, hvis der opstår åbenlyse fejl, når spillenes odds og/eller beregningen af spilleresultater indtastes (f.eks. stave- eller skrivefejl, forkert kombination af kampe, åbenlys ombytning på odds, ukorrekte handicaps, åbenlyst forkert antal af mål for over/under-spil) – også efter en begivenhed har fundet sted – eller at erklære de pågældende væddemål for ugyldige.
 9. Tipico påtager sig heller ikke nogen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de informationstjenester, der stilles til rådighed f.eks. på oddslister eller livescore. Kun beløbet bekræftet og vist på Tipico anses som væddemålet.
 10. Under visse omstændigheder tilbyder Tipico et såkaldt "tilbagekøb" for bestemte spillekuponer. Kunden har ikke krav på, at kunne tilbagesælge sin spillekupon til Tipico.
 11. Ethvert forsøg på at handle i hemmelige forståelse med spilleaktiviteten, eller et forsæt om direkte eller indirekte at deltage i sådan en aftale, er strengt forbudt. Ligesom brugen af enhver form for hjælpemidler, som f.eks., men ikke begrænset til, scripts, bots eller spiders, er strengt forbudt.
 12. Samtlige transaktioner kontrolleres med henblik på en mulig hvidvaskning af penge. Tipico forbeholder sig retten til at anmelde kunden og enhver mistænkelig aktivitet på hans/hendes konto til den relevante myndighed og fryse midlerne. Tipico forbeholder sig også retten til at lukke den relevante konto og konfiskere midlerne.
 13. Tipico forbeholder sig retten til, ved mistanke om manipulation af væddemål eller væddeløb, at spærre udbetalingen for det pågældende væddeløb eller den pågældende sportsbegivenhed, indtil det fastslås ved en sportsvoldgiftsret eller en almindelig domstol, at der ikke har fundet nogen manipulation af hverken væddemål eller væddeløb sted. Uden retslig afklaring vil i så fald kun indsatsen blive refunderet.
 
 
 

VI. Kontoudbetalinger

 
 1. Gældende for internetkonti
  1. Kunden kan til enhver tid anmode om en udbetaling fra en eksisterende saldo på hans/hendes konto herunder væddemål/casinogevinster eller en del heraf, under den forudsætning, at samtlige indbetalinger er blevet bekræftet, og alle indbetalte beløb er blevet omsat mindst én gang til at placere væddemål. Tilsvarende bonusbetingelser skal være opfyldte. Kunden informerer Tipico om en udbetalingsanmodning ved at kontakte kundeservice.
  2. Minimumsudbetalingen pr. bankoverførsel er 25 euro. Mindre beløb kan kun udbetales via en anden betalingsmetode og i overensstemmelse med de europæiske bestemmelser om hvidevaskning af penge.
  3. Udbetalinger krediteres til den samme konto og via den samme betalingsmetode, som blev anvendt til indbetalingen (det såkaldte lukket-kredsløb system). Tipico forbeholder sig retten til at nægte en udbetaling, hvis indbetalingsmetoden er anderledes end den anmodede udbetalingsmetode. Hvis indbetalingsmetoden ikke har en krediteringsmulighed, kan udbetalingen krediteres til en bankkonto, som kunden vælger og som identificerer ham/hende, som kontoindehaver.
  4. I tilfælde af tvivl forbeholder Tipico sig retten til at forespørge et gyldigt pas eller lignende dokumentation, før en udbetaling kan gennemføres. Hvis en udbetaling allerede er forespurgt, forbeholder Tipico sig retten til at tilbageholde udbetalingen indtil betalingsoplysningerne er blevet verificeret.
  5. Reklamationer vedrørende udbetalinger skal modtages inden for 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor udbetalingsanmodningen blev fremsat.
  6. Kunden kan anmode om 3 udbetalinger pr. uge (mandag-søndag), uden der pålægges gebyrer herfor. For yderligere udbetalinger i løbet af samme uge tager Tipico et gebyr på 5 euro.
  7. Tipico forbeholder sig retten til at afvise en kundes udbetalingsanmodning via en bestemt betalingsmetode, og kan forlange en overførsel til kundens bankkonto uden at skulle angive en grund herfor.
 2. Gældende for kundekort
  1. Alle gevinster fra væddemål med kundekortet skal automatisk krediteres hertil. Udskrifter om gemte væddemål er kun tænkt som information til kunden, og hjemler ikke noget udbetalingskrav. Udbetalinger af tilgodehavender, der er gemt på kundekortet, er mulige i den butik, der har udstedt kortet, eller i en butik autoriseret af udstedelsesbutikken mod undertegnelse af en kvittering for udbetalingen. Med henblik på kontrol og for at undgå misbrug kan det kræves, at der fremvises legitimation.
  2. Alle kundetilgodehavender administreres udelukkende af den butik, der har udstedt kortet. Tipico har ikke krav på udbetalinger.
 
 
 

VII. Placering af væddemål og Cash Out 

 
 1. Med hvert væddemål anerkender kunden, der placerer væddemålet, gyldigheden og anvendelsen af de foreliggende generelle vilkår og betingelser i den til enhver tid gældende udgave af aftalen.
 2. Minimumsindsatsen pr. væddemål er: 1,00 euro. Ved system- og multispil er minimumsindsatsen pr. kombination: 0,25 euro.
 3. Indgåelsen af et væddemål accepteres kun, hvis der er tilstrækkelig dækning på kundens spillekonto. Såfremt et væddemål accepteres på trods af manglende dækning, f.eks. på grund af en teknisk fejl, vil væddemål blive erklæret ugyldige. Tipico har ikke nogen erstatningspligt.
 4. Væddemål kan kun placeres online via hjemmesiden eller via mobil/tablet appen.
 5. Kunden er forpligtet til at tjekke, at detaljerne for det indgåede væddemål er korrekt. Under visse omstændigheder tilbyder Tipico at annullere bestemte spillekuponer. Kunden har ikke krav på at få sine spillekuponer annulleret. Der kan kun anmodes om en annullering under ”Mine væddemål“. Generelt kan live væddemål ikke annulleres.
 6. Et væddemål anses for accepteret, når kunden modtager en bekræftelse på væddemålet, og væddemålet vises under "Mine væddemål" på kundens konto.
 7. Væddemålet er ugyldigt, hvis der som følge af transmissionsfejl påviseligt mangler dato eller klokkeslæt for placeringen af væddemålet eller kundens påkrævede persondata. Indsatsen vil i så fald blive refunderet.
 8. Væddemål, der accepteres efter at væddemålsbegivenheden er begyndt, erklæres ugyldige. Dette gælder ikke for live-spil.
 9. Tipico opsætter en fast tid indtil væddemålene accepteres.
 10. For samtlige væddemål gælder det, med hensyn til deres indhold, at udelukkende Tipicos optegnelser gælder. Tipico er ved efterspørgsel forpligtet til at fremvise disse optegnelser. Justeringer af spillekontoen er kun tilladt, hvis det drejer sig om afhjælpning af en åbenlys fejltagelse eller en åbenlys skrive- eller regnefejl.
 11. Tipico forbeholder sig retten til at nægte at acceptere tvetydige væddemål og erklære dem for ugyldige.
 12. Kunder skal placere deres væddemål som enkeltpersoner. Såfremt en eller flere kunder forsøger at placere det samme væddemål flere gange, kan deres væddemål annulleres. Denne ordning kan også anvendes på allerede vurderede væddemål, hvis Tipico har grund til at antage, at flere kunder danner et væddemålssyndikat, eller hvis de pågældende væddemål blev placeret af en eller flere kunder inden for et kort tidsrum. I dette tilfælde forbeholder Tipico sig retten til at konfiskere midler på kontoen.
 13. Uden at det berører bestemmelse II 1 e) må Tipico tillade kommercielle væddemål, når der er opnået forudgående autorisation / godkendelse.
 14. Væddemål, der placeres på vegne af eller på bookmakeres konto, accepteres ikke.
 15. Væddemål på begivenheder, hvor kunden er involveret i sportsarrangement (f.eks. som deltagende sportsudøver, ejer, manager eller funktionær fra en af de involverede klubber), er ikke tilladt. Tipico forbeholder sig retten til at annullere sådanne væddemål, selv efter begivenheden er slut.
 16. Hvis der bliver givet ny eller yderligere information, der gør det muligt at forudsige væddemålresultatet, vil Tipico opsætte en ny frist for accept af væddemålet eller erklære væddemålet for ugyldigt.
 17. Kunden kan se sin væddemålshistorik for de sidste 90 dage under "Kontoopgørelse". Han/hun kan vælge at se enkelte tidsperioder og når som helst udskrive hans/hendes historik som en væddemålskontoopgørelse.
 18. Cash Out
  1. Tipico tilbyder Cash Out-funktionaliteten på udvalgte begivenheder og markeder, prematch og live, på enkelte og kombinerede (kombi) væddemål. Systemvæddemål er udelukket.
  2. Når Cash Out er tilgængelig, vil kunden have mulighed for at anmode om øjeblikkelig afregning af væddemålene, før det egentlige resultat afgøres. Anmodningen forudsætter accept af systemet.
  3. Cash Out er muligvis ikke tilgængelig eller en anmodning accepteres muligvis ikke i tilfælde af ændring af odds og/eller markedslukning. En tidsforsinkelse gælder for accept af anmodningerne.
  4. Cash Out-beløbet, der tilbydes beregnes baseret på nuværende odds og kan derfor ændre sig tilsvarende. Det beløb, der til enhver tid vises, er det beløb, som vil blive returneret til kundens konto efter accept af anmodningen. Hvis prisen ændrer sig mellem anmodningen og systemets accept, vil kunden blive bedt om at bekræfte den nye værdi, der vises.
  5. Hvis Cash Out er tilgængelig for en begivenhed eller et marked, vil det blive angivet tydeligt med en tilgængelig knap for enden af hvert væddemål. Knappen viser værdien af væddemålet på det pågældende specifikke tidspunkt.
  6. Enhver bonus på potentielle gevinster fra et kombi-væddemål vil ikke gælde, hvis Cash Out er blevet brugt til at lukke/afregne væddemålet fuldt ud.
  7. Væddemål, der afregnes fuldt ud ved hjælp af Cash Out tæller ikke mod indsatskravene for eventuelle aktive bonusser.
  8. Cash out (Tilbagekøb af væddemål) er ikke tilgængelig for ”free bets” (Gratis væddemål)
  9. Tipico forbeholder sig ret til at suspendere, fjerne eller ændre Cash Out-funktionaliteten til enhver tid. Hvorvidt Cash Out er tilgængelig i et givent marked eller begivenhed er alene Tipicos beslutning.
  10. Tipico forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise enhver væddemålsanmodning for ethvert marked, begivenhed, konkurrence osv., der kan indgå i Cash Out-funktionaliteten.
  11. Tipico forbeholder sig også ret til at annullere en Cash Out, hvis den blev accepteret, da resultatet af begivenheden, markedet eller væddemålet allerede var kendt og/eller returnere det, hvis markedet eller begivenheden blev afregnet fejlagtigt.
  12. Tipico er ikke ansvarlig, hvis Cash Out ikke er tilgængelig af tekniske eller andre årsager. I et sådant tilfælde, vil væddemål blive afregnet i henhold til det faktiske resultat.
 
 
 

VIII. Særvilkår for væddemålsbutiksvirksomheden 

 
 1. Agenten har ingen repræsentationsbeføjelse for Tipico. Agenten er ikke berettiget til at afgive eller tage imod hensigtserklæringer på Tipicos vegne. Agenten må i særdeleshed ikke ændre nogle odds på Tipicos vegne. Agenten er repræsentant for kunden. Agenten er også kundens autoriserede modtager med hensyn til hensigtserklæringer og betalinger vedrørende placering af væddemål.
 2. Alle aktuelle oddslister vises på hjemmesiden (www.tipico.com/pdf) i den nyeste version. De er tilgængelige i væddemålsbutikken.
 3. Tipico forbeholder sig retten til at afkræve et væddemålsgebyr uden at fremsætte en grund; hermed fastsætter Tipico gebyrets beløb. Gebyret kan variere i forhold til forskellige væddemål. Hvis gebyrer afkræves, vil det være vist i væddemålsbutikken og på spillekuponen.
 4. Flere personer kan placere væddemål i fællesskab. Ved væddemålfællesskaber er det medlem, der placerer væddemålet, Tipicos kontraktpartner. I tvivls tilfælde, kræves bevis på identitet.
 5. Gevinster udbetales kun mod tilbagelevering af en original spillekupon.
 6. Indsatser
  1. Et væddemål anses for accepteret, når væddemålet er tastet ind i Tipicos system, og når der er blevet afsendt en bekræftelse på væddemålet.
  2. Kunden skal bekræfte detaljerne på hans/hendes væddemål, før det kan indsendes. Senere reklamationer vil ikke blive tilgodeset. Væddemålet er ugyldigt, hvis der som følge af transmissionsfejl påviseligt mangler dato eller klokkeslæt for placeringen af væddemålet. Indsatsen vil i så fald blive refunderet.
  3. Minimumsindsatsen for placering af væddemål er: €2,00. Ved system- og multispil er minimumsindsatsen pr. kombination: €0,25. Tipico forbeholder sig retten til at aftale afvigende beløb med individuelle Tipico væddemålsbutikker. I dette tilfælde vil der blive informeret om de afvigende ordninger pr. opslag.
  4. Ændringer, eller enhver anden manipulation foretaget på den originale spillekupon/bekræftet væddemålskupon (kundekort), udelukker kundens krav på gevinst. Indsatsen refunderes ikke.
 7. Væddemål, der placeres på vegne af eller på væddemålsagenters konto, accepteres ikke.
 8. Grænser for gevinster kan variere i forhold til punkt IV.1 i fysiske butikker. Kunden kan få oplysninger om dette i de fysiske butikker.
 
 
 

IX. Generelle væddemålsregler 

 
 1. Der gælder specielle regler for bestemte sportsgrene og spilmarkeder. Kunden er forpligtet til først at orientere sig om disse specielle regler, eftersom disse har forrang for de generelle spilleregler.
 2. Ud over de generelle og specielle væddemålsregler har nogle markeder specifikke regler, som kan findes ved siden af det respektive marked. De er markeret med et informationssymbol, som popper op, når musen køres hen over det respektive marked.
 3. Sportsvæddemål kan placeres som singlespil, kombinationsspil (akkumulerede spil) eller systemspil. Alt efter sportsgren og arrangement/begivenhed kan det være forbudt at acceptere singlespil. Detaljer herom kan ses på de pågældende oddslister (f.eks. min. 3 spil).
 4. Ved samtlige sportsgrene gælder resultatet efter den ordinære spilletid. En eventuel forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence har ingen indflydelse på gevinstvurderingen. Undtagelser herfra bekendtgøres enten direkte ved spilmarkederne eller i de specielle regler for de pågældende sportsgrene.
 5. Hvis deltagerne/holdet, som væddemålet er blevet placeret på, ikke starter uanset årsag, men begivenheden fortsætter alligevel, vil væddemålet være tabt. Dette gælder alle sportsvæddemål. Men hvis hele spillebegivenheden ikke finder sted, erklæres væddemålene for ugyldige.
 6. For spiltypen "målscorer" gælder, at deltageren, som der er spillet på, skal deltage i kampen allerede fra start af begivenheden, ellers er væddemålet ugyldigt. Senere indskiftninger tages ikke i betragtning i denne forbindelse. Undtagelse til denne regel er: Væddemål placeret på "1. målscorer" forbliver gyldige, selv hvis spilleren ikke starter inde eller ikke deltager i kampen.
 7. Uafgjort: Hvis en begivenhed ender med, at to eller flere deltagere vinder, deles væddemålsoddset tilsvarende.
 8. Langtidsvæddemål
  1. Langtidsvæddemål tilbydes som regel til slut i en større begivenhed (turnering). Væddemålet kan f.eks. tilbydes i form af spørgsmål som:
   1. Hvem bliver verdensmester i fodbold?
   2. Hvem vinder tennisturneringen Wimbledon?
   3. Hvilket hold rykker ned i den tyske Bundesliga?
  2. Langtidsspil tilbydes uafhængigt af, om alle deltagere er opført på listen eller deltager. Alle indsatser for langtidsspil er tabt, hvis den deltager eller det hold, væddemålet blev placeret på, ikke deltager eller giver op.
  3. Det faktiske resultat er baseret på den sidste kamp/begivenhed (f.eks. finalen eller sidste spilledag) kl. 24.00 (lokal tid på stedet for begivenheden). Ændringer i resultatet, der (lige meget af hvilken årsag) indtræder efter dette tidspunkt, har ingen indflydelse på vurderingen af spillebegivenheden.
  4. Hvis to eller flere deltagere deler en bestemt slutplacering, deles kurserne/oddsene med antallet af deltagere, der deler placeringen.
 9. Live væddemål
  1. Live væddemål er markeret med "Live", "TOP" eller "HT". Disse spil er udtrykkeligt åbne for væddemål, også efter at begivenheden er startet. Oddsene bliver kontinuerligt tilpasset spillets aktuelle forløb. Fordi aktualiteten er af afgørende betydning, vises oddsene for live væddemål kun på specialskærme eller internettet. Spil, der er markeret med "HT", tilbydes kun i halvlegen.
  2. Lige så snart Tipico har accepteret et live væddemål, kan dette ikke længere annulleres.
  3. I tilfælde af, at en forsinket datatransmission og/eller tidsforskudt tv-transmission under live-væddemål medfører en større forandring i spillets forløb, og dette ikke blev tilgodeset i oddsene, forbeholder Tipico sig retten til at vurdere placerede væddemål som ugyldige.
  4. Ved hvert live væddemål angives det aktuelle resultat/den seneste score altid. Begivenheden, der væddes på, er ugyldig, hvis den viste seneste score er væsentlig forkert.
  5. Reglerne der gælder for sportsgrene, som er omfattet af disse spilleregler, gælder også for live væddemåls sportsgrene.
 10. Al information leveret af Tipico er uden garanti, især starttider, resultater, statistik, live resultater osv., da disse kan ændre sig uden Tipicos viden herom eller være transmitteret forkert af tredjeparter. Alle odds er genstand for ændring..
 11. Hvis yderligere information vises på det respektive marked (konkurrencer som liga-, pokal- eller venskabskampe, forkortet spilletid, spillested osv.), tager Tipico ikke ansvar for rigtigheden af denne information. Denne information har ingen indflydelse på gevinstafgørelsen.
 12. Tipico tilbyder mange spilmarkeder for en sportsbegivenhed, som altid vises i den opdaterede form på hjemmesiden. Generelt er det forbudt at spille på flere spilmarkeder for en sportsbegivenhed i et kombinationsvæddemål (f.eks. Bayern München og endeligt resultat 3:0).
 
 
 

X. Sport

 

Der findes specifikke væddemålstilbud og oddskriterier for hver sportsgren. Nedenstående er en liste over de mest populære og udbudte sportsgrene. Tipico tilbyder også odds for andre sportsgrene (f.eks. boksning), alt efter begivenhedernes art og tidsplan. De generelle vilkår og betingelser gælder for sportsgrene, der ikke er opført på listen.

 1. Fodbold
  1. Alle kampmarkeder er baseret på slutresultatet efter 90 minutters spilletid, medmindre andet er angivet. Dette inkluderer enhver tid afsat til skader eller stop, men ikke ekstra tid, tid afsat til straffesparkskonkurrence eller golden goal.
  2. Ved venskabskampe vil alle kampmarkeder blive afgjort ud fra det faktiske resultat, når kampen slutter (eksklusiv enhver ekstra tid), uanset om der er blevet spillet i 90 minutter. Undtagelse til denne regel er, i relation til venskabskampe, hvor den planlagte spilletid er betydelig anderledes (f.eks.: 3x45 min, 1x45 min, 2x30 min). I dette tilfælde er væddemål ugyldige og udbetales til odds på 1.00.
  3. Såfremt en kamp spilles et neutralt sted, gælder holdet, der er angivet i venstre side som hjemmehold, og holdet, der er angivet i højre side som udebanehold.
  4. For kortrelaterede markeder gælder følgende regler:
   • Kun kort vist til aktive spillere på banen under kampen gælder.
   • Et gult/rødt kort tælles som et rødt kort og vil ikke blive talt som et normalt gult kort.
 2. Tennis
  1. Alle væddemål er først gyldige, når den første bold er spillet. Hvis en spiller trækker sig (skade, diskvalifikation) før eller under kampen, erklæres væddemålet for ugyldigt. Dette gælder ikke for væddemålsmarkeder, som allerede er blevet evalueret eller afgjort før afbrydelsestidspunktet (for eksempel sætvinder, pointvinder, over/under væddemål). Såfremt en kamp afbrydes eller udsættes, bibeholder væddemålet sin gyldighed under turneringen, indtil kampen har fundet sted.
  2. Hvis kampen ikke er led i en turnering, vil den blive erklæret ugyldig, medmindre den er blevet genspillet eller fortsat inden slutningen af den efterfølgende dag.
 3. Ishockey
  1. Medmindre andet angives afgøres tilbudte væddemål på Ishockey på resultatet efter endt ordinær spilletid.
  2. Termen "ordinær spilletid" refererer til en 60 minutters kamp (3x20 min) eksklusiv overtid og straffe.
 4. Amerikanske sportsgrene (NFL; MLB)
  1. Medmindre andet angives vurderes væddemål, tilbudt på amerikanske sportsgrene, på slutresultatet efter endt ordinær spilletid (inklusiv overtid).
  2. Dette inkluderer ikke den amerikanske Soccer League (MLS) og National Hockey League (NHL), som vurderes på slutresultatet efter endt ordinær spilletid.
 5. Basketball
  1. Medmindre andet angives vurderes væddemål tilbudt på basketball på slutresultatet efter endt ordinær spilletid (inklusiv overtid). Under visse omstændigheder tilbyder Tipico også odds på uafgjort (x) for væddemålstypen "tips", slutresultatet efter endt ordinær spilletid (eksklusiv overtid) er gældende.
 
 
 

XI. Databeskyttelse

 
 1. Kunden erklærer sig indforstået med, at hans/hendes personrelaterede data, der angives i forbindelse med en placering af væddemål, gemmes og behandles inden for rammerne af de normale væddemålstransaktioner.
 2. Tipico har underrettet kommissionen for databeskyttelse om, at vi behandler data i overensstemmelse med den maltesiske lovgivning om Data Protection Act 2001 (databeskyttelsesforordningen 2001).
 3. Tipico vil kun behandle kundens personrelaterede data til de formål de blev indhentet til, nemlig at forsyne kunden med en online spilletjeneste.
 4. Kundens personlige data vil kun blive delt med Tipicos medarbejdere, som har brug for den personlige data og information til at udføre deres arbejde.
 5. Tipico deler ikke kundens data med tredjepart; men til tider kan Tipico blive pålagt ved lov eller under retssager at afsløre personlig information. Tipico kan også offentliggøre kundedata, hvis en offentliggørelse efter Tipicos opfattelse er påkrævet for den offentlige interesse.
 6. Tipico forbeholder sig retten til at udføre et sikkerhedstjek for at bekræfte kundens identitet, alder, registreringsoplysninger opgivet af kunden og verificere kundens brug af Tipico’s services samt kundens financielle transaktioner for at kontrollere potentiel brud på vores generelle vilk&arinaring;r og betingelser samt gældende lovgivning. Sikkerhedstjek kan bl.a. inkludere, men ikke begrænset til, en kreditvurdering og/eller på anden måde verificere dine oplysninger i hos en tredjeparts database. I tillæg til dette, for at udføre disse sikkerhedstjek, giver kunden samtykke til at give denne information eller dokumentation som vi kan forespørge. Ved at acceptere vores generelle vilkår og betingelser giver du godkendelse til at vi, vores medarbejdere, agenter og leverandører behandler dine personlige oplysninger og videregive disse til tredjepart med det formål at validere de informationer, som du har givet os for at benytte denne service, inklusiv, hvor nødvendigt, overførsel af information til lande udenfor kundens hjemland, også lande udenfor Europa (EEA området). Databeskyttelselove i disse lande kan være på andet beskyttelsesniveau end det der er gældende i EEA.
 7. Kunden har ret til at få adgang til sine data, og kan bede om en ændring af disse uden omkostninger. Det er ikke muligt at få slettet data fuldstændigt ifølge Remote Gaming Regulations i overensstemmelse med EU direktivet 2005/60/EC, Art. 30.
 8. Kunden har også ret til at afmelde modtagelsen af marketingsinformation. Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingsinformation, bedes du kontakte vores supportafdeling. Kunder kan selv aktivere og deaktivere modtagelsen af marketingmaterialer under den respektive sektion "Personlige Oplysninger".
 9. Cookies and tracking tools.
  1. Tipico benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. ("Google") Google Analytics anvender såkaldte "cookies", som er tekstfiler der gemmes på kundens computer, og som gør det muligt at foretage en analyse af kundens brug af hjemmesiden. Information, genereret af cookies, om brugen af denne hjemmeside (herunder IP-adressen) overføres til en Google-server i USA, og gemmes der. Google bruger disse informationer til at analysere brugen af hjemmesiden og herefter udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne for Tipico, og leverer yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet. Google overfører muligvis disse informationer til tredjepart, såfremt loven kræver det, eller hvis tredjepart behandler disse data på Googles vegne. Google må under ingen omstændigheder kombinere din IP-adresse med anden Googledata. Kunden kan afvise installationen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i browserens software. I så fald skal kunden dog være opmærksom på, at det måske ikke er alle hjemmesidens funktioner, der kan bruges i fuldt omfang. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer kunden sig indforstået med, at al indsamlet data behandles af Google på den beskrevne måde og til de ovennævnte formål.
 10. Tipico forbeholder sig retten til at bruge yderligere tjenester til at analysere brugen af denne hjemmeside.
 
 
 

XII. Reklamationer

 
 1. I tilfælde af utilfredshed kan kunden indsende en klage ved at udfylde kontaktformularen under www.tipico.com/en/contact/. Tipico bestræber sig på at behandle klagen inden for 72 timer fra modtagelsen.
 2. Klager vedrørende specifikke overførsler (indbetalinger, udbetalinger, placeret væddemål osv.) accepteres kun inden for 30 dage fra overførselsdatoen.
 3. I tilfælde af at kunden ikke er tilfreds med måden, hvorpå hans/hendes klage blev afklaret eller håndteret, kan han/hun anke direkte til MGA ved at sende dem en e-mail på support.mga@mga.org.mt. Det er vigtigt, at kun klager af seriøs karakter ankes til myndigheden.
 
 

Version 14.3
Udstedelsesdato 01.05.2017

Tipico Company Limited
Bestyrelsen

Tipico Casino Limited
Bestyrelsen

© Tipico Co. Ltd.

 
 
 
Spillekupon 
Top vindere: Hold dig opdateret på vores seneste top vindere!
1 Dag
1 Uge
1 Måned
Gevinst
Indsats
1.
7.574 €
476 €
2.
6.089 €
192 €
3.
5.944 €
960 €
4.
5.300 €
952 €
5.
5.159 €
600 €
6.
4.752 €
500 €
7.
4.159 €
95 €
8.
4.031 €
476 €
1.
24.999 €
840 €
2.
24.636 €
95 €
3.
21.471 €
100 €
4.
20.901 €
2.000 €
5.
18.651 €
15 €
6.
17.304 €
19 €
7.
16.184 €
1.000 €
8.
15.348 €
285 €
1.
49.999 €
316 €
2.
47.470 €
3 €
3.
45.598 €
190 €
4.
43.347 €
502 €
5.
43.315 €
128 €
6.
39.949 €
1.000 €
7.
39.890 €
1.000 €
8.
39.743 €
4.000 €
image
Dit væddemål bliver behandlet
Vent venligst, da vi tilægger en lille forsinkelse på live væddemål.
loading
Du er blevet logget af!
Da du ikke har været aktiv i en længere periode, er du af sikkerhedsmæssige årsager blevet logget af automatisk.
Vent venligst ...
Denne proces kan ikke afbrydes.
delayimage
v5.46.2b161 - w78